ფერმერთა განათლება და ინოვაციური სათბურები სამეგრელოში

Jun 12, 2014


imageმარცხნიდან მარჯვნივ: სიმონე ვოლკენი UNHCR წარმომადგენელი საქართველოში, ქეთევან ნატრიაშვილი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე, ოთარ დანელია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე, მამუკა ცოტნიაშვილი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე და ნილს სკოტი, UNDP ხელმძღვანელი საქართველოში. ფოტო: ვლადიმერ ვალიშვილი.

გაეროსა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები გაეცნენ სენაკში დევნილებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ხელშეწყობის პროგრამას, რომელსაც ერთობლივად ახორციელებენ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი (UNHCR)და გაეროს განვითარების პროგრამა.

ნილს სკოტმა, გაეროს ხელმძღვანელმა საქართველოში, სიმონე ვოლკენმა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) წარმომადგენელმა საქართველოში, ოთარ დანელიამ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ქეთევან ნატრიაშვილმა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველმა მოადგილემ, დავით გალეგაშვილმა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, და მამუკა ცოტნიაშვილმა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილემ მოინახულეს ფერმერთა საინფორმაციო და საკონსულატაციო ცენტრი. ის ინფორმაციითა და ტრენინგით ემსახურება ადგილობრივ ფერმერებს. 2013 და 2014 წლებში პრაქტიკული დახმარება აქ 700-ზე მეტმა ფერმერმა მიიღო. ასევე განხორციელდა 30-მდე სადემონსტრაციო პროექტი, რომელთა დანიშნულებაა სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა.

სტუმრებმა ასევე მოინახულეს ინოვაციური სათბური- ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სადემონსტრაციო პროექტი, რომელიც შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ხორციელდება. ენერგოეფექტური სათბური იყენებს ენერგიის ჰიბრიდულ სისტემას - გეოთერმულ და მზის ენერგიას. სათბური გადახურულია პოლიკარბონატით, მდგრადი და ეკონომიური მასალით, რომელიც შესანიშნავ თბოიზოლაციას უზრუნველყოფს. ტრადიციულ სათბურებთან შედარებით, ასეთი სათბური 60 პროცენტით ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს. ხოლო სათბურში გეოთერმული ენერგიის გამოყენება საქართველოსთვის ინოვაციური მიდგომაა.

ინოვაციური სათბურით ისარგებლებენ როგორც მცირე ფერმერები, მეტწილად დევნილები, ასევე პროფესიული სასწავლო კურსების სტუდენტები. სათბურში უკვე გაიარა პრაქტიკული სწავლება 50-ზე მეტმა სტუდენტმა. 

საკონტაქტო ინფორმაცია

სოფო ჭიჭინაძე, UNDP საქართველო, sophie.tchitchinadze@undp.org, +995 599 196907 (მობილური)

პრეს სამსახური
სოფო ჭიჭინაძე პრეს სამსახურის ხელმძღვანელი
sophie.tchitchinadze@undp.org 995 32 2251126 ext.158