ერთად გარემოს დასაცავად

Thu Dec 19 00:00:00 EST 2013

ინიტა პაულოვიჩა ულოცავს საგრანტო კონკურსის ერთ-ერთ გამარჯვებულს. ფოტო: დარო სულაკაური/UNDP

თბილისი 19 დეკემბერი 2013. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა, ხათუნა გოგალაძემ, და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილემ ინიტა პაულოვიჩამ მიულოცეს გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების პროგრამის პირველ გამარჯვებულებულებს.

მცირე გრანტების პროგრამის პირველ რაუნდში გაიმარჯვა ცამეტმა არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციამ. მათი ინიციატივები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხორციელდება და ისეთ საკითხებს შეეხება, როგორიცაა: ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია, საერთაშორისო წყლები, მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლები, კლიმატის ცვლილება, მიწის დეგრადირება, ნარჩენების მართვა.

გარემოსდაცვით მნიშვნელობასთან ერთად, პროექტები წვლილს შეიტანენ სიღარიბის დაძლევაში, ადგილობრივი მოსახლეობის  ეკონომიკური და სოციალური პირობების გაუმჯობესებაში და გენდერული თანასწორობის საკითხებში.

გაცემული დაფინანსების სრული ღირებულება შეადგენს 348,934 აშშ დოლარს. თოთოეული ორგანიზაციის მიერ მიღებული გრანტი არ აღემატება 50 ათას აშშ დოლარს. ყველა პროექტმა შეძლო როგორც ფულადი, ასევე არამატერიალური თანადაფინანსების მოზიდვა, რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს 422,395 აშშ დოლარს.

მომდევნო საგრანტო რაუნდში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან 2014 წელს. მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში სულ გაიცემა 750 ათასი აშშ დოლარის ოდენობის დაფინანსება.

მცირე გრანტების პროგრამას, ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) დაფინანსებითა და საქართველოს გარემოს  დაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით.

საკონტაქტო ინფორმაცია

სოფო ჭიჭინაძე, UNDP საქართველო, sophie.tchitchinadze@undp.org, 599 196907

ინგა ნიკაგოსიანი, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, pr@moe.gov.ge, 577 293979