საქართველო მონაწილეობს გაეროს გლობალურ გამოკითხვაში

Fri Aug 02 00:00:00 EDT 2013

გაეროს ხელმძღვანელი საქართველოში - ჯეიმი მაკგოლდრიკი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე - დავით უსუფაშვილი, ეცნობიან ინტერნეტ პლატფორმას World We Want 2015

თბილისი, 2 აგვისტო 2013. აგვისტოსა და სექტემბერში საქართველო ჩაერთვება გაეროსა და მისი პარტნიორების მიერ ინიცირებულ გლობალურ გამოკითხვაში „ჩემი სამყარო".

ამ გამოკითხვის საშუალებით საქართველოს მოქალაქეებს ეძლევათ უნიკალური შანსი თექვსმეტი წარმოდგენილი საკითხიდან აირჩიონ ექვსი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამით მონაწილეობა მიიღონ 2015 წლის შემდგომი გლობალური განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრაში.

საქართველოში გამოკითხვის ორგანიზატორია გაეროს წარმომადგენლობა, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, აკადემიურ ინსტიტუტებსა და მთავრობასთან თანამშრომლობით.

საქართველოში გამოკითხვის დაწყების შესახებ განცხადება გააკეთეს გაეროს მუდმივმა კოორდინატორმა საქართველოში, ჯეიმი მაკგოლდრიკმა და საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარემ, დავით უსუფაშვილმა.

„ნაციონალური კონსულტაციებისა და ონლაინ გამოკითხვის ერთობლივი შედეგები გაეგზავნება გაეროს გენერალურ მდივანთან არსებულ კომისიას.  საქართველოს მოქალაქეები აქტიურად ჩაერთვებიან ამ უპრეცედენტო გლობალური განვითარების დაგეგმვის პროცესში,“ განაცხადა გაეროს მუდმივმა კოორდინატორმა საქართველოში ჯეიმი მაკგოლდრიკმა.

საკონსულტაციო პროცესში მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, იძულებით გადაადგილებული, ეკონომიურად და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები, ფერმერები, მედიის, აკადემიური და არასამთავრობო წრეების, ასევე თვითმმართველობის წარმომადგენლები. მათი მოსაზრებების შესაგროვებლად, სხვადასხვა ტიპის მეთოდოლოგია იქნება გამოყენებული: ფოკუს-ჯგუფები, ონლაინ და პირდაპირი გამოკითხვები, მობილური ტექნოლოგიები.

შეგროვებული ინფორმაცია ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ გლობალური არამედ ადგილობრივი, ეროვნული განვითარების გეგმის მომზადებას.

„ეს შესანიშნავი შესაძლებლობაა ჩვენი მოსახლეობისთვის წვლილი შეიტანოს როგორც მსოფლიოს შემდგომი განვითარების დაგეგმვის, ასევე ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის ჩამოყალიბების პროცესში“ - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, დავით უსუფაშვილმა,

გაეროს გლობალური გამოკითხვა ეფუძნება „ათასწლეულის განვითარების მიზნების“ შედეგებს, რომლის საშუალებითაც მილიონობით ადამიანის ცხოვრება გაუმჯობესდა. თუმცა, გამოწვევები კვლავაც რჩება, ამიტომაც გაერთიანებული ერების ორაგანიზაცია მთავრობებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით მუშაობს 2015 წლის შემდგომი გლობალური განვითარების გეგმის შემუშავებაზე.

194 ქვეყანამ უკვე მიიღო მონაწილეობა გამოკითხვაში ვებ-გვერდზე: www.myworld2015.org. ამასთან ერთად, გაერო და მისი პარტნიორები აქტიურად ახორციელებენ თემატურ კონსულტაციებს მსოფლიო მასშტაბით და გამოკითხვის მონაწილეები კვლავაც ჩართულნი არიან კონსულტაციებში www.worldwewant2015.org ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მაკა გვრიტიშვილი, UNDP საქართველო: 551 988999 (მობილური), maka.gvritishvili@undp.org

სოფო ჭიჭინაძე, UNDP საქართველო: 599 196907 (მობილური), sophie.tchitchinadze@undp.org