მდგრადი განვითარების მიზნები 2030

“მსოფლიოს ლიდერებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა დააყენონ მსოფლიო ინკლუზიური და მდგრადი განვითარების გზაზე“ - ჰელენ კლარკი, გაეროს განვითარების პროგრამის ადმინისტრატორი 

პოლ ლედი, გაეროს განვითარების პროგრამის გუნდის ხელმძღვანელი მდგრადი განვითარების მიზნების საკითხებში, საუბრობს განვითარების ახალი დღის წესრიგის შესახებ.

რას წარმოადგენს განვითარების ახალი დღის წესრიგი?

2015 წელს დასრულდა ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღწევის 15-წლიანი ციკლი და მსოფლიო დადგა განვითარების ახალი გამოწვევბის განსაზღვრისა და ახალი მიზნების შემუშავების ამოცანის წინაშე.

მსოფლიოს ქვეყნების ერთობლივმა ძალისხმევამ და თანამშრომლობამ ათასწლეულის განვითარების მიზნევის მიღწევის საქმეში ნათლად აჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანია ერთიანი გლობალური დღის წესრიგის არსებობა ისეთ გამოწვევებთან გამკლავებისას, როგორიცაა სიღარიბის აღმოფხვრა. მსოფლიომ შთამბეჭდავ შედეგებს მიაღწია 15 წლის მანძილზე, მაგრამ განვითარების ძირითადი გამოწვევების გლობალური დაძლევა კვლავაც აქტუალურია.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ შეიმუშავა ახალი გლობალურ დღის წესრიგი, რომელიც განსაზღვრავს მსოფლიოს განვითარების პრიორიტეტებს 2015 წლის შემდეგ. მდგრადი განვითარების მიზნების ამოცანაა, გაარგრძელოს ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიერ დაწყებული საქმე.  

გაეროს წევრმა ქვეყნებმა მიიღეს მდგრადი განვითარების მიზნები 2015 წლის 25-27 სექტებერს ნიუ იორკში (აშშ) გამართულ მდგრადი განვითარების სამიტზე.

მდგრადი განვითარების მიზნები


გლობალური განვითარების 17 მიზანი პირდაპირ უკავშირდება გაეროს განვითარების პროგრამის სტრატეგიულ გეგმაში ასახულ საკვანძო საკითხებს: მდგრადი განვითარება, დემოკრატიული მმართველობა და მშვიდობის მიღწევა, კლიმატის ცვლილებისა და კატასტროფების მიმართ მედეგობა. მიზანი 1 (სიღარიბის დაძლევა), მიზანი 10 (უთანასწორობის შემცირება) და მიზანი 16 (მმართველობა) ცენტრალურ ადგილს იკავებენ ჩვენს ამჟამინდელ და სამომავლო საქმიანოაში.

მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა მოითხოვს ინტეგრირებულ მიდგომას ყველა მიზნის ერთობლიობის მიმართ. გაეროს განვითარების პროგრამას საუკეთესოდ შეუძლია ამ პროცესის მხარდაჭერა.  

UNDP-ის როლი გლობალური მიზნების მიღწევის საქმეში

გაეროს განვითარების პროგრამა, რომელიც განსაუთრებულ ყურადღებას უთმობს სიღარიბის დაძლევასა და უთანასწორობის შემცირებას, გაეროს წამყვანი სააგენტოა მდგრადი განვითარებისაკენ მიმართულ საქმიანობაში. UNDP ასევე მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ახალი გლობალური მიზნების შესრულებაში.

UNDP დახმარებას გაუწევს მსოფლიოს ქვეყნებს სამი ძირითადი მიმართულებით:

  • განვითარების ახალი გლობალური დღის წესრიგის ასახვა განვითარების ეროვნულ გეგმებსა და პოლიტიკაში.
  • მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის ხელშეწყობა.
  • მდგრადი განვითარებისა და მმართველოს საკითხებში გაეროს გამოცდილებისა და ექსპერტიზის გაზიარება გლობალური მიზნების მიღწევის ყველა საფეხურზე.

UNDP თანათავმჯდომარეობს გაეროს სამუშაო ჯგუფს მდგრადი განვითარების საკითხებში და სათავეში ჩაუდგება სახელმძღვანელოების მომზადებას გლობალური მიზნების ეროვნული ანგარიშებისათვის, რომლებიც გაითვალისწინებენ თითოეული ქვეყნის მოთხოვნებსა და თავისებურებებს.