წარმატების ისტორიები

 • მიწა, ქარი და ორგანული დამაბინძურებლები

  იაღლუჯას საცავიდან გატანილია და უსაფრთხოდ განადგურებულია 230 ტონა მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლები.

 • ამბავი წყალდიდობაზე

  წყალდიდობის მართვის თანამედროვე პრაქტიკა ბუნებრივი კატასტროფებისაგან იცავს რიონისპირა სოფლების 200 ათას მაცხოვრებელს.

 • წყალდიდობის შემდეგ

  ნათელა ბენიძეს ოჯახს ერთ დროს ხორბალი მოჰყავდა, მაგრამ გახშირებული წყალდიდობების შედეგად, სოფლის მეურნეობამ მათთვის აზრი დაკარგა.

 • წყალდიდობის მართვა მდინარე რიონის აუზში

  ნაპირდაცვითი სამუშაოების შედეგად სოფელი საჯავახო უფრო საიმედოდ იქნება დაცული რიონის პერიოდული ადიდებისაგან.

 • ცხვარი, წყალი და ბალახი

  ევროკავშირის პროგრამა Clima East ხელს უწყობებს ვაშლოვანის საძოვრების აღდგენას და მართვას.

 • სასტუმრო ცის კიდეზე

  ირაკლი გაგოიძის ოჯახი თუშეთის სოფელ შენაქოში ცხოვრობს. ისინი ერთადერთები არიან, ვინც სოფელში მთელ წელს ატარებს.

 • ოზონის შრე და პროფესიული განათლება

  პროფესიული სწავლება სამაცივრო დარგის სპეციალისტებისთვის საქართველოს რამდენიმე კოლეჯში ტარდება. ეს შედარებით ახალი პროფესია იზიდავს სულ უფრო და უფრო მეტ სტუდენტს.

 • რა სურთ ქართველებს

  საქართველო აჯამებს კვლევას "ჩემი სამყარო".