გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ეხმარება საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენ ხელს ვუწყობთ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბებას, "მწვანე" გადაწყვეტილებათა დანერგვას და გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირებას სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ყველა სფეროში.

ჩვენი მიზნები

ჩვენი პრიორიტეტებია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხები, განახლებადი ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, საძოვრების რეაბილიტაცია, წყლის რესურსების ეფექტური მართვა და მავნე ნივთიერებების ხმარებიდან ამოღება. ჩვენ ასევე ხელს ვუწყობთ ბუნებრივი და ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირებას და ამ საკითხში ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებას. მეტი

ბიომრვალფეროვნება და მდგრადი განვითარება

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ხელს უწყობს დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვას საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსურ მდგრადობასა და უნიკალური ეკოსისტემების შენარჩუნებას. ფოტოს ავტორი: დავით ხოზანიშვილი/UNDP მეტი ინფორმაცია

ისტორიები და ბლოგები

რა მოხდება როდესაც ნაგავი სიმწვანეზე მეტი იქნება?

“როდესაც ნაგავი სიმწვანეზე მეტი იქნება, შეიძლება ამან დიდი ცვლილება გამოიწვიოს, რაც ძალიან ცუდია ჩვენთვისაც და ჩვენი პლანეტისთვისაც,” - ამბობს ანასტასია. იმდენად სერიოზულია, რომ ცხოვრებისეული გამოცდილებით აღჭურვილიმეტი 

ბათუმი - პირველი მწვანე ქალაქი საქართველოში?

დილაობით, როდესაც სამსახურში მიმავალი ქუჩაში მეგობრებს და ნაცნობებს ვხვდები, ვრწმუნდები რომ ყველა ქალაქს თავისი ინდივიდუალური ხასიათი აქვს. ჩემი ქალაქი, ბათუმი - მამაკაცია, ჭკვიანი და კარგად მოვლილი,მეტი 

წყალდიდობის მართვა მდინარე რიონის აუზში

რიონის პირას განლაგებული სოფლის - საჯავახოს მაცხოვრებლები იმედით აკვირდებიან სოფელში მიმდინარე ნაპირდაცვით სამუშაოებს. ფლეთილი ლოდების მეშვეობით ივსება მდინარის მიერ გამორეცხილი ნაპირები, მიმდინარეობს წყალმოვარდნების შედეგად გამორეცხილი ნიადაგისმეტი 

შეშა თუ ბიომასა? ბიოენერგიის პერსპექტივა საქართველოში

2016 წელს ბიომასის წარმოებამ საქართველოში 700 ტონას მიაღწია, მაგრამ ადგილობრივი მწარმოებლების შესაძლებლობების გათვალისწინებით ეს მაჩვენებელი შეიძლება გაიზარდოს 6 ათას ტონამდე.მეტი 

ყველა წარმატების ისტორია