გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გაეროს განვითარების პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენ ხელს ვუწყობთ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბებას, "მწვანე" გადაწყვეტილებათა დანერგვას და გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირებას სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ყველა სფეროში.

ჩვენი მიზნები

ჩვენი პრიორიტეტებია: კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხები, განახლებადი ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, საძოვრების რეაბილიტაცია, წყლის რესურსების ეფექტური მართვა და მავნე ნივთიერებების ხმარებიდან ამოღება. ჩვენ ასევე ხელს ვუწყობთ ბუნებრივი და ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირებას და ამ საკითხში ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებას. მეტი

image
თუშეთის ეროვნული პარკი

გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით თუშეთის ეროვნულ პარკში განხორციელდა რეინჯერების გადამზადება და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის დახვეწა და ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. ივლისი 2011 ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

წარმატების ისტორიები

 • ნათელა ბენიძე, სოფელი ჭალადიდი

  წყალდიდობის შემდეგ

  რიონის აუზი ცნობილია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული სხვასხვა ბუნებრივი კატასტროფის მაღალი რისკით.  წლიდან წლამდე იზრდება წყალდიდობების, წყალმოვარდნების, ზვავებისა და სელის შემთხვევები. მატულობს სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების, საცხოვრებელი სახლების, გზებისამეტი

 • ყველა წარმატების ისტორია
 • გაწმენდითი სამუშაოები იაღლუჯას საყრელზე. აპრილი 2014. ფოტო: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

  მიწა, ქარი და ორგანული დამაბინძურებლები

  “რა შეუძლია თითოეულ ჩვენთაგანს გარემოს დასაცავად? შეიძლება შევამციროთ ელექტროენერგიის მოხმარება, არ დავანაგვიანოთ გარემო, გავუფრთხილდეთ მწვანე საფარს. თუმცა, ხშირად ყურადღებას  არ ვაქცევთ იმ პრობლემებს, რომელიც წარსულიდან გვერგო“,მეტი

პროექტები

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამა

ადგილობრივი ინიციატივები გლობალური გარემოსდაცვითი შედეგების უზრუნველსაყოფად. მეტი

ყველა პროექტი