გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გაეროს განვითარების პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენ ხელს ვუწყობთ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბებას, "მწვანე" გადაწყვეტილებათა დანერგვას და გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირებას სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ყველა სფეროში.

ჩვენი მიზნები

ჩვენი პრიორიტეტებია: კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხები, განახლებადი ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, საძოვრების რეაბილიტაცია, წყლის რესურსების ეფექტური მართვა და მავნე ნივთიერებების ხმარებიდან ამოღება. ჩვენ ასევე ხელს ვუწყობთ ბუნებრივი და ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირებას და ამ საკითხში ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებას. მეტი

image
თუშეთის ეროვნული პარკი

გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით თუშეთის ეროვნულ პარკში განხორციელდა რეინჯერების გადამზადება და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის დახვეწა და ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. ივლისი 2011 ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

წარმატების ისტორიები

 • მეცხვარე ვაშლოვანის საძოვარზე. 2015

  ცხვარი, წყალი და ბალახი

  თუშ მეცხვარეებს გაუჭირდებათ იმის ახსნა, თუ რა იწვევს კლიმატის ცვლილებას. სამაგიეროდ, მათ შეუძლიათ დაგანახონ, რა ხდება კლიმატის ცვლილების დროს, რადგან მის შედეგებს ყოველდღიურად გრძნობენ.  „ამინდი შეიცვალა.მეტი

 • ყველა წარმატების ისტორია
 • ნათელა ბენიძე, სოფელი ჭალადიდი

  წყალდიდობის შემდეგ

  რიონის აუზი ცნობილია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული სხვასხვა ბუნებრივი კატასტროფის მაღალი რისკით.  წლიდან წლამდე იზრდება წყალდიდობების, წყალმოვარდნების, ზვავებისა და სელის შემთხვევები. მატულობს სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების, საცხოვრებელი სახლების, გზებისამეტი

პროექტები

წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა რიონის აუზში

მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკის დანერგვა რიონის აუზში მეტი

ყველა პროექტი