გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გაეროს განვითარების პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენ ხელს ვუწყობთ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ჩამოყალიბებას, "მწვანე" გადაწყვეტილებათა დანერგვას და გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირებას სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ყველა სფეროში.

ჩვენი მიზნები

ჩვენი პრიორიტეტებია: კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხები, განახლებადი ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, საძოვრების რეაბილიტაცია, წყლის რესურსების ეფექტური მართვა და მავნე ნივთიერებების ხმარებიდან ამოღება. ჩვენ ასევე ხელს ვუწყობთ ბუნებრივი და ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირებას და ამ საკითხში ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებას. მეტი

image
თუშეთის ეროვნული პარკი

გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით თუშეთის ეროვნულ პარკში განხორციელდა რეინჯერების გადამზადება და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის დახვეწა და ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. ივლისი 2011 ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

წარმატების ისტორიები

 • გაგოიძეების ოჯახი - ირაკლი, ელენე და მათი უმცროსი ვაჟი სახლის ეზოში, შენაქოში. ფოტო: გიორგი ჩხეიძე/UNDP

  სასტუმრო ცის კიდეზე

  ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონი თუშეთი ერთ-ერთი ყველაზე თვალწარმტაცი და მდიდარი დაცული ტერიტორიაა კავკასიაში. მისი უნიკალური ეკო-სისტემა მოიცავს ენდემური მცენარეების 230 სახეობას, ფრინველთა 120 და ქვეწარმავალთა 11მეტი

 • ყველა წარმატების ისტორია
 • ტრენინგი კოლეჯში "სპექტრი". მაისი 2009. ფოტო: ზვიად ნიკოლაიშვილი/UNDP

  ოზონის შრე და პროფესიული განათლება

  პროფესიული სწავლება სამაცივრო დარგის სპეციალისტებისთვის საქართველოს რამდენიმე კოლეჯში ტარდება. ეს შედარებით ახალი პროფესია იზიდავს სულ უფრო მეტ სტუდენტს, რომლებიც შეძენილ უნარებსა და ცოდნას წარმოების სხვადასხვა სფეროშიმეტი

პროექტები

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამა

ადგილობრივი ინიციატივები გლობალური გარემოსდაცვითი შედეგების უზრუნველსაყოფად. მეტი

ყველა პროექტი