ვრცლად

Georgia UNDP environment
სკოლების გამწვანება დედამიწის დღის აღსანიშნავად. აპრილი 2013. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამის საქმიანობა  შემდეგ სფეროებში წარიმართება:

  • კლიმატის ცვლილების რისკების შეფასება, მიტიგაცია და ადაპტაცია;
  • ბიომრავალფეროვნების დაცვა;
  • დაცული ტერიტორიების მდგრადი მართვა;
  • მდგრადი ორგანული დამაბინძურებელი (მოდ) პესტიციდების ლიკვიდაცია;
  • ენერგო ეფექტურობა და განახლებადი ენერგო რესურსების ეფექტური გამოყენება;
  • ოზონის შრის დაცვა;
  • ტყეების დაცვა;
  • მტკვარ-არაქსის აუზის მართვის გაუმჯობესება.

ჩვენ აგრეთვე ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, კვლევით ინსტიტუტებთან და მოსახლეობასთან ბუნებრივ და ადამიანის  საქმიანობით გამოოწვეულ კატასტროფათა მართვის და მათი რისკის შემცირების საკითხებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ნინო ანთაძე

გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი

nino.antadze@undp.org

ნესტან ხუნწარია

პროგრამის უფროსი ასისტენტი

nestan.khuntsaria@undp.org