დემოკრატიული მმართველობა

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) მხარს უჭერს ძლიერი და გამჭვირვალე სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობას საქართველოში. დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის პრინციპებია კარგი მმართველობა, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა.

ჩვენი მიზნები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობასთან, პარლამენტთან, მართლმსაჯულების სისტემასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მედიასთან. ჩვენი მიზანია დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერა, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა, დემოკრატიული ინსტიტუტების ანგარიშვალდებულების, ჩართულობისა და ეფექტურობის ხელშეწყობა.მეტი

image
ადამიანის უფლებები ყველასათვის

გეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ხელს უწყობს ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებას იმ საკითხებში, რომლებიც განისაზღვრა ევროკავშირისა და საქართველოს შეთანხმებით. მათ შორისაა: უმცირესობათა და მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა, სამართალდამცავ სტრუქტურებზე ზედამხედველობა, შრომის უფლებები, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, გამოხატვისა და ინფორმაციის თავისუფლება. ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP მეტი ინფორმაცია

წარმატების ისტორიები

  • რეგიონების ქვეყანა

    საქართველოს მოსახლეობის 60 პროცენტზე მეტი მცირე დასახლებებისა და სოფლების მაცხოვრებელია. აქ თავმოყრილია ქვეყნის განვითარების მთავარი შესაძლებლობები - სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და ბუნებრივი რესურსები.მეტი

  • იხილეთ მეტი
  • გისმენთ და გვესმის

    საქართველოში ყველაზე ხშირად 112-ზე რეკავენ. მხოლოდ 2013 წელს, გადაუდებელი დახმარების ერთიან ოპერატიულ ცენტრში 8 მილიონზე მეტი ზარი შევიდა.    112-ის ვებ გვერდზე განთავსებულია ამომწურავი ინფორმაცია მათთვის,მეტი

პროექტები

UNDP Georgia media

საპარლამენტო დემოკრატიის განმტკიცება საქართველოში

საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერა მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილებების შესრულებაში. მეტი

ყველა პროექტი