ვრცლად

Alt text for imageიძულებით გადაადგილებული პირი მეტეხის დასახლებაში. ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საერთაშორისო ჩართულობის უზრუნველყოფას კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. ამ მხრივ, ის ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაციაა საქართველოში, განსაკუთრებით იმ საკითხებში, რომლებიც ეხება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარებას.

ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ როგორც საქართველოს მთავრობასთან, ასევე დონორებსა და საერთაშორისო პარტნიორებთან და მნიშვნელოვანი წვლილი შეგვაქვს მათი საქმიანობის კოორდინირებასა და სტრატეგიული რეკომენდაციების მომზადებაში.

გაეროს  განვითარების პროგრამა (UNDP) ასევე ეხმარება იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობასა და მისმასპინძელი თემებს. ჩვენი პროექტების მიზანია კონფლიქტის შედეგად დაზიანებული სოციალური ინფრასტრუქტურის აღდგენა, პროფესიული განათლების განვითარება, მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა და სამუშაო ადგილების შექმნა.  

ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი (COBERM)

UNDP Georgia crisis აფხაზი და ქართველი ექსპერტები ერთობლოვად ებრძვიან საშიშ მავნებელს, რომელიც თხილის ნარგავებს ანადგურებს. ივლისი 2012. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ ისეთ ინიციატივებს, რომელიც ხელს უწყობს სახალხო დიპლომატიას (people-to-people), კონფლიქტებით დაზარალებულ თემებს (conflict-affected communities) შორის ნდობის აღდგენას, ჯანდაცვისა და განათლების განვითარებას და მედიის პროფესიონალიზმის ზრდას.

2011 წლიდან ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტების სიაშია საზაფხულო ბანაკები მოზარდებისთვის, სამშვიდობო ჟურნალისტიკის კურსი, ინფრასტრუქტურის განახლება ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აკადემიურ ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა და მრავალი სხვა.