სოციალური საცხოვრისის განვითარება საქართველოში

მიმოხილვა

UNDP Georgia vulnerableთბილისის სოციალურ საცხოვრებელში 30 ოჯახი ცხოვრობს. გაცილებით მეტი დახმარების მოლოდინშია. მაისი 2009. ფოტო: მარიამ ჯანაშია/UNDP

წინამდებარე პროექტი მიზნად ისახავდა სოციალური საცხოვრისის კონცეფციის განვითარებას საქართველოში და ინსტიტუციური შესაძლებლობების შექმნას სოციალური სამსახურების შედეგიანი საქმიანობისათვის.

პროექტი წარმოადგენდა სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის უფრო ფართო პროგრამის კომპონენტს, რომელიც მიზნად ისახავდა სოციალური საცხოვრისის მშენებლობას სოციალურად დაუცველი და იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის.  

2008 წელს შვეიცარიის განვითარების ოფისის ხელშეწყობით აშენდა 28 ოჯახისათვის განკუთვნილი საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. 2009 წელს მსგავსი პროექტები განხორციელდა გორში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში. სულ სოციალური საცხოვრისით 140-მდე ოჯახმა ისარგებლა. 

რას ვაკეთებთ

გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP) დახმარება გაუწია თბილისის, რუსთავის, ბოლნისისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტებს სოციალური მუშაკების მომზადებაში, სოციალური პროგრამების ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში. 

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDO) ხელშეწყობით, ასობით სოციალურმა მუშაკმა გაიარა პროფესიული ტრენინგი და გადამზადება, შეიქმნა Sesabamisi სასწავლო პროგრამები და სახელმძღვანელოები, საქართველოს უნივერსიტეტებში დაინერგა სასწავლო კურსი სოციალური სამსახურის საკითხებში.   

ვინ აფინანსებსSCO US$ 120,000

დახარჯული თანხა

2014 US$      997.30
2013 US$ 74,432.77
2012 US$ 44,569.93