დასაქმებისა და შემოსავლის ზრდისათვის აუცილებელი უნარებ-ჩვევები

მიმოხილვა

UNDP Georgia education
გადამზადების კურსი მედურგლეობაში. ზუგდიდი, საქართველო. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

ეს ინიციატივა გაეროს განვითარების პროგრამის გრძელვადიანი მხარდაჭერის ერთ-ერთი შემადგენელია და მიზნად ისახავს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების ხელშეწყობას საქართველოში. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პროფესიული გადამზადების ხარისხის გაუმჯობესებასა და ეკონომიკურად მოწყვლადი ჯგუფებისთვის დასაქმების შესაძლებლობების შექმნას.

რას ვაკეთებთ

გაეროს განვითარების პროგრამა მჭიდროდ თანამშრომლობს პროფესიულ ცენტრებთან კახეთში, იმერეთსა და სამცხე-ჯავახეთში. ჩვენი დახმარება მიზნად ისახავს პროფესიული გადამზადების ხარისხის გაუმჯობესებას, თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და სასწავლო გამოცდილებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.

ჩვენ ვეხმარებით პროფესიულ კოლეჯებს, რომ ისინი გახდნენ ეკონომიკური აქტივობების ადგილობრივი ცენტრები. ასევე, ნაყოფიერი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდეთ ბიზნესსა და აკადემიურ წრეებთან, სხვადასხვა სფეროს ექსპერტებთან და პროფესიულ კოლეჯებთან.

 

მოსალოდნელი შედეგები  • პროფესიული განათლების თანხვედრა ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან;
  • მოსახლეობის ინფორმირებულობა პროფესიულ გადამზადებასა და კოლეჯების სხვა მომსახურებების შესახებ;
  • გადამზადების კოლეჯების მდგრადობის ხელშეწყობა.

ვინ აფინანსებს

I ფაზა  
UNDP US$ 430,000
II ფაზა  
UNDP US$ 207,502

დახარჯული თანხა

2014 US$  77,604.67
2013
US$  18,173,42
2012 US$ 351,732.9
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
იანვარი 2012
დასრულების თარიღი:
დეკემბერი 2015
გეოგრაფიული არეალი:
იმერეთი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი
პარტნიორები:
პროფესიული გადამზადების ცენტრები ქუთაისში, კაჭრეთსა და ახალციხეში
ათასწლეულის განვითარების მიზანი
უკიდურესი სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრა
პროექტის დოკუმენტი
  • დასაქმებისა და შემოსავლის გაზრდისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები I ფაზა
  • დასაქმებისა და შემოსავლის გაზრდისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები II ფაზა
საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი
რევაზ საყვარელიძე
პროექტის მენეჯერი
revaz.sakvarelidze@undp.org.ge

მისამართი
ფალიაშვილის 17
თბილისი 0179 საქართველო

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

გიორგი ნანობაშვილი
ეკონომიკური განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი
george.nanobashvili@undp.org