სამეგრელო-ზემო სვანეთის მოსახლეობის მხარდაჭერა

მიმოხილვა

UNDP Georgia farmerინოვაციური სათბური სენაკში. ფოტო: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამისა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) ერთობლივმა პროექტმა ხელს შეუწყო დევნილ მოსახლეობასა და მასპინძელ თემებს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. პროგრამა მიზანი იყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის სისტემის გაძლიერება, პირდაპირი ჰუმანიტარული დახმარებიდან  განვითარების სტრატეგიაზე გადასვლა, ადგილობრივ განვითარება და სიღარიბის დაძლევა.

რას ვაკეთებთ

გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP) განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას სენაკის, მარტვილისა და აბაშის მუნიციპალიტეტში. მთლიანობაში, სხვადასხვა სახის დახმარება მიიღო ორასამდე ოჯახმა.  

შედეგები  • საკონსულტაციო-საინფორმაციო მომსახურების (ექსტენციის) განვითარება.
  • ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების დანერგვა.
  • მცირე ფერმერთა ხელშეწყობა მათი პროდუქციის დივერსიფიცირებისა და ბაზარზე გატანის საქმეში.

ვინ აფინანსებს

UNHCR US$ 270,000
UNDP US$   20,000

დახარჯული თანხა

2014  
UNDP US$ 17,920.54
UNHCR US$ 71,051.58
2013  
UNHCR US$ 198,752,35