პროფესიული განათლება და ექსტენცია

მიმოხილვა

UNDP Georgia farmers
თანამდროვე სოფლის მეურნეობა მოითხოვს ცოდნასა და ტექნოლოგიებს, ამბობენ სასწავლო ტურის მონაწილეები კაჭრეთის ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმოების მონახულების შემდეგ. ნოემბერი 2014. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

საქართველოს გააჩნია მდიდარი ტრადიცია და პოტენციალი სოფლის მეურნეობის სფეროში. ეს არაჩვეულებრივი წინაპირობაა სოფლის მეურნეობის სექტორისა და სოფლის განვითარებისათვის. დღეს სოფლის მეურნეობის წილი ერთიან შიდა პროდუქტში 9,3 პროცენტია. სოფლის მეურნეობის სექტორი საქართველოში დაბალი პროდუქტიულობითა და ზრდის ნელი ტემპით გამოირჩევა.

ამ ყველაფრის შედეგი არის სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სიღარიბის მაღალი დონე. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ სოფლად საქართველოს მოსახლეობის 42.6 პროცენტი ცხოვრობს (მოსახლეობის აღწერა 2014). გაეროს განვითარების პროგრამა და შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი  ხელს უწყობს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამედროვე პროფესიული გადამზადებისა და ექსტენციის მომსახურების სისტემის განვითარებაში.

პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემა ყურადღებას უთმობს უნარების განვითარებას ფერმერობასა და გადამუშავებაში, ხოლო ექსტენციის მომსახურება უშუალოდ ფერმერების საჭიროებებზე არის მორგებული. 

რას ვაკეთებთ

ჩვენს ხელს ვუწყობთ სოფლის მეურნეობის სექტორში ხარისხიანი პროფესიული განათლებისა და საკონსულტაციო მომსახურებების განვითარებას, რაც სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესების საწინდარია. ჩვენ მხარს ვუჭერთ:

 • მასწავლებლების, კონსულტანტების და სპეციალისტების გადამზადებასა და მათ პროფესიულ ზრდას;
 • პროფესიული გადამზადების სფეროში სწავლების სტანდარტებისა და კურსების გაუმჯობესებას;
 • პროფესიულ კოლეჯებში მოდულების მომზადებასა და განხორციელებას;
 • ფერმერებისათვის ხარისხიანი საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას;
 • ადგილობრივი და რეგიონული გაერთიანებებისთვის რესურსებზე, ინფრასტრუქტურასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას;
 • სტრუქტურებს შორის კოორდინაციასა და შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავებას;
 • თანამშრომლობის პლატფორმის შექმას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დაინტერესებული მხარეები კერძო და საჯარო სტრუქტურებიდან;
 • ინსტიტუციურ თანამშრომლობას საქართველოსა და ევროპის პროფესიულ კოლეჯებს შორის და გაცვლითი პროგრამების კოორდინირებას. 

მოსალოდნელი შედეგები • განისაზღვრება ახალი სასწავლო სტანდარტები და პროგრამები, მათ შორის დაახლოებით 100 სასწავლო მოდული;
 • 10 ათასზე მეტი ფერმერი გადამზადდება 8 პროფესიულ კოლეჯში;
 • 10 ათასზე მეტი ფერმერი მიიღებს ექსტენციის მომსახურებას 7 სახელმწიფო საკონსულტაციო ცენტრში;
 • გაღრმავდება თანამშრომლობა კერძო და საჯარო ინსტიტუტებს შორის   პროფესიული გადამზადების სფეროში.

ვინ აფინანსებს

SDC US$ 6,432,729
UNDP US$    100,000

დახარჯული თანხა

2014 US$ 1,211,255.42
2013 US$   572,760.74
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
ივნისი 2013
დასრულების თარიღი:
დეკემბერი 2018
გეოგრაფიული არეალი:
იმერეთი, სამეგრელო, რაჭა, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, სამცხე ჯავახეთი
 
პროექტს აფინანსებენ
thumbnail
პარტნიორები
thumbnail

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

thumbnail

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ათასწლეულის განვითარების მიზანი
უკიდურესი სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრა
პროექტის დოკუმენტი
 • პროფესიული განათლება-გადამზადება და ექსტენცია
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

მცხეთას ქუჩა 7
თბილისი 0179 საქართველო
ტელ: +995 32 2250106

საკონტაქტო პირები

რუდიგერ ჰენინგი
პროექტის მენეჯერი
ruediger.heining@undp.org

თეა გულუა
პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სპეციალისტი
tea.gulua@undp.org

თამარ სანიკიძე
ექსტენციის მომსახურების სპეციალისტი
tamar.sanikidze@undp.org

თამარ ქიტიაშვილი
მრჩეველი პროფესიული განათლებისა და გადამზადების საკითხებში
tamar.kitiashvili@undp.org

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

გიორგი ნანობაშვილი
ეკონომიკური განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი
george.nanobashvili@undp.org