პროფესიული განათლება და ექსტენცია სოფლის მეურნეობის სფეროში

მიმოხილვა

UNDP Georgia farmers
თანამდროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია კაჭრეთის პროფესიულ კოლეჯში. ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში ხელს უწყობენ პროფესიული გადამზადებისა და ექსტენციის თანამედროვე სისტემების დანერგვას საქართველოს სოფლის მეურნეობაში.

განათლებაზე და ფერმერთა უშუალო საჭიროებებზე მორგებული მიდგომა ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ამ სექტორის მდიდარი შესაძლებლობების უკეთ გამოყენებას საქართველოს ეკონომიკური წინსვლისთვის.

რას ვაკეთებთ

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება რამდენიმე ძირითადი აქტიობა, რომელთა მიზანია სოფლის მეურნეობის სფეროში პროფესიული განათლებისა და გადამზადების და ფერმერთა საონსულტაციო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. მათ შორისაა: 

 • მასწავლებლების, კონსულტანტებისა და სპეციალისტების გადამზადება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. 
 • პროფესიული გადამზადების სფეროში სწავლების სტანდარტების შემოღება და ახალი სასწავლო პროგრამების დანერგვა.  
 • ახალი სასწავლო მოდულების მომზადება პროფესიული კოლეჯებისათვის. 
 • ფერმერთა საკონსულტაციო მომსახურების (ექსტენციის) განვითარება. 
 • ფერმერთა ადგილობრივი და რეგიონული გაერთიანებების ხელშეწყობა რესურსებისა და ინფორმაციის მოძიების საქმეში.
 • პოლიტიკის შემუშავებისა და სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინირების ხელშეწყობა.
 • თანამშრომლობის პლატფორმის შექმა კერძო და საჯარო სექტორისათვის.
 • საქართველოსა და ევროპის ქვეყნების პროფესიულ კოლეჯებს შორის თანამშრომლობისა ხელშეწყობა. 

მოსალოდნელი შედეგები • ახალი სასწავლო სტანდარტებისა და პროგრამების დანერგვა სოფლის მეურნეობის სფეროში, მათ შორის 100 სასწავლო მოდულის შემოღება. 
 • 10 ათასზე მეტი ფერმერის გადამზადება 8 პროფესიულ კოლეჯში.
 • 10 ათასზე მეტი ფერმერისათვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა 7 სახელმწიფო საკონსულტაციო ცენტრში.
 • თანამშრომლობის გაღრმავება კერძო და საჯარო ინსტიტუტებს შორის.

ვინ აფინანსებს

სრული ბიუჯეტი US$ 6,432,729
შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში (SCO) US$ 6,332,729
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) US$    100,000

დახარჯული თანხა

2015 US$ 1,029,086
2014 US$ 1,211,255
2013 US$    572,761
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
ივნისი 2013
დასრულების თარიღი:
დეკემბერი 2018
გეოგრაფიული დაფარვა:
იმერეთი, სამეგრელო, რაჭა, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, სამცხე ჯავახეთი
პარტნიორები:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ბიუჯეტი
US$ 6,432,729
დონორი:
შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში
პროექტს აფინანსებს შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში
thumbnail
პროექტის დოკუმენტი
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

მცხეთას ქუჩა 7
თბილისი 0179 საქართველო
ტელ: +995 32 2250106

საკონტაქტო პირები

რუდიგერ ჰენინგი
პროექტის მენეჯერი
ruediger.heining@undp.org

თამარ ქიტიაშვილი
მრჩეველი პროფესიული განათლებისა და გადამზადების საკითხებში
tamar.kitiashvili@undp.org

თეა გულუა
პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სპეციალისტი
tea.gulua@undp.org

თამარ სანიკიძე
ექსტენციის მომსახურების სპეციალისტი
tamar.sanikidze@undp.org

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

გიორგი ნანობაშვილი
ეკონომიკური განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი
george.nanobashvili@undp.org