შიდა ქართლის მოსახლეობის მხარდაჭერა

მიმოხილვა

 კასპის მუნიციპალიტეტის ორასზე მეტმა ოჯახმა მიიღო პომიდვრის, ბადრიჯნისა და წიწაკის 120 ათასი ჩითილი. ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), ევროკავშირისა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) ერთობლივი პროექტი მიზნად ისახავდა მოწყვლადი მოსახლეობის, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მათი მასპინძელი თემების ხელშეწყობას შიდა ქართლის რეგიონში. პროექტი განხორციელდა 2012-2016 წლებში. 

რას გაკეთდა

2012 წლიდან, პროექტის დახმარებით სამი ათასამდე ადამიანმა და შვიდმეტმა თემმა ისარგებლა. მათ შორის, კონფლიქტის გამყოფ ხაზთან განლაგებულმა თორმეტმა სოფელმა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ორმა დასახლებამ.

განხორციელდა წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა და შეკეთება, მცირე ფერმერთა კოოპერატივების მხარდაჭერა, პროფესიული სწავლებისა და გადამზადების პროგრამები, სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, და ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრების ხელშეწყობა.    

შედეგები საბავშვო ბაღის აღდგენილი შენობა სოფელ დვანში. ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP
  • 700-მა ფერმერმა მიიღო ტექნიკური დახმარება ნერგების, სათესლე მასალისა და სასუქის სახით.
  • 130-მა ფერმერმა გაიარა პროფესიული გადამზადება რძის გადამუშავებასა და მეფუტკრეობაში.
  • 500-ზე მეტმა ფერმერმა ისარგებლა კონსულტაციებით მცენარეთა მოვლის საკითხებში. 
  • სხვადასხვა სოფელში მოეწყო 21 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, რომელიც ადგილობრივ ფერმერებს აცნობს ხილისა და ბოსტნეულის მოყვანის ახალ სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიებს. 
  • ახალუბანში გაიხსნა რძის შემკრები პუნქტი, რომელიც მეზობელ სოფლებსაც მოემსახურება. 
  • ყარაფილაში, სარიბარში, ზადიაანთკარსა და საკორინთლოში შეკეთდა და განახლდა სასმელი წყლის მომარაგების სისტემა.
  • სრული რეაბილიტაცია გაირა საბავშვო ბაღის შენობან სოფელ დვანში. 
  • აშენდა ახალი საბავშვო ბაღი სოფელ აბანოში. 
  • 2015 წელს ჩატარდა კვლევა, რომლის შედეგებზე დაყრდნობით ადგილობრივი ხელისუფლება შესძლებს მოწყვლადი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებას რეგიონული განვითარების სტრატეგიების შედგენისას. 

ვინ აფინანსებს

სრული ბიუჯეტი
USD$  895,070
EU/UNHCR USD$    731,850
UNDP USD$    163,220

დახარჯული თანხები

2011  
EU/UNHCR  
UNDP US$ 80,000
2012  
EU/UNHCR US$ 128,681
UNDP  
2013  
EU/UNHCR US$ 90,203
UNDP US$ 60,000
2014  
EU/UNHCR US$ 17,920.54
UNDP US$ 71,051.58