ჩვენი პროექტები

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) საქმიანობა მოიცავს ოთხ ძირითად მიმართულებას: დემოკრატიული მმართველობა, ეკონომიკური განვითარება, გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა, და კრიზისების პრევენცია და შემდგომი აღდგენა. საქართველოში ერთდროულად ხორციელდება ორმოცზე მეტი სხვადასხვა პროექტი, რომლებიც სრულდება წამყვანი დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით და საქართველოს მთავრობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით.

ეკონომიკური განვითარება

დემოკრატიული მმართველობა

კრიზისების პრევენცია და კრიზისის შემდგომი რეაბილიტაცია

გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა