ჩვენი პროექტები

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) საქმიანობა მოიცავს ოთხ ძირითად მიმართულებას: დემოკრატიული მმართველობა, ეკონომიკური განვითარება, გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა, და კრიზისების პრევენცია და შემდგომი აღდგენა. საქართველოში ერთდროულად ხორციელდება ორმოცზე მეტი სხვადასხვა პროექტი, რომლებიც სრულდება წამყვანი დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით და საქართველოს მთავრობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით.

ეკონომიკური განვითარება


ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

დემოკრატიული მმართველობა


ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

კრიზისების პრევენცია და კრიზისის შემდგომი რეაბილიტაცია


ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა


ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP