ჩვენი პროექტები

გაეროს განვითრების პროგრამა საქართველოში არაერთი წარმატებული რეფორმის განხორციელების თანამონაწილეა. მათ რიცხვში შედის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა, გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებაში თანადგომა, და კონფლიქტის მიერ დაყოფილ თემებში ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა.

ეკონომიკური განვითარება

დემოკრატიული მმართველობა

კრიზისების პრევენცია და კრიზისის შემდგომი რეაბილიტაცია

გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

დაგვიკავშირდით
ზოგადი საკონტაქტო ინფორმაცია

გაეროს სახლი, რ. ერისთავის ქ. #9

თბილისი 0179 საქართველო

ტელ: +995 32 2251126

ფაქსი: +995 32 2250271

ელ. ფოსტა: registry.ge@undp.org

ადამიანური რესურსების განყოფილება

ნანა ბათლიძე

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი

ტელ: +995 32 2251126 ext.127

ელ. ფოსტა: nana.batlidze@undp.org

შესყიდვების განყოფილება

ნანა ჯამბურია

შესყიდვებისა და ლოგისტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი

ტელ: +995 32 2251126 ext.120

ელ. ფოსტა: nana.jamburia@undp.org

საკონტაქტო ინფორმაცია
გაეროს მუდმივი კოორდინატორის წლიური ანგარიში
წლიური ანგარიში 2012

ანგარიში შეიცავს განახლებულ ინფორმაციას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საქართველოში მოღვაწეობის შესახებ მთავრობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში. 

ყველა ანგარიში