საძოვრების მდგრადი მართვა

მიმოხილვა

UNDP Georgia environment
ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიის საძოვარი. 2013.ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

ინიციატივა ითვალისწინებს 8,700 ჰექტარი დეგრადირებული საძოვრების რეაბილიტაციას და მდგრადი საძოვრების მართვის გამოცდილების დანერგვას ფერმერებსა და მეცხვარეებს შორის ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე.

რას ვაკეთებთ

გაეროს განვითარების პროგრამა თანამშრომლობს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან და საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან. თანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილია:

  • საძოვრების რეაბილიტაცია;
  • მიწის მდგრადი მართვის გამოცდილების დანერგვა;
  • ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგები ამ დროისთვისთავდაპირველი სამუშაოების ჩასატარებლად, გაეროს განვითარების პროგრამამ ჩამოაყალიბა პროექტის მართვის გუნდი. განისაზღვრა თანამშრომლობის სფეროები სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან: საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დედოფლისწყაროს რაიონის მუნიციპალიტეტები, ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია, წამყვანი ქართული გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია NACRES და საერთაშორისო პარტნიორები WWF და USAID.

პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი დასრულდა 2013 წლის ნოემბერში. პირველადი შედეგების ფარგლებში:

  • მომზადდა ახალი რუკა, რომელიც აერთიანებს ინფორმაციას ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე არსებული მცენარეულ საფარისა და  მისი გავრცელების თაობაზე.
  • შემუშავდა ახალი ზუსტი რუკა, რომელიც ასახავს ფერმებისა და საძოვრების ზუსტ განლაგებას;
  • დაიწყო თუში მეცხვარეების საცხოვრებელი, სოციო-ეკონომიკური პირობების, საძოვრებზე დამოკიდებულებების და გაუმჯობესების გზების კვლევა;
  • ვაშლოვანში შემოისაზღვრა ოთხი ტერიტორია, რომლის კვლევის საფუძველზე შემუშავდა საძოვრის მონიტორინგის სისტემა და შესაბამისი მეთოდოლოგია.

ვინ აფინანსებს

სრული ბიუჯეტი
US$  1,389,609
ევროკავშირი US$   1,298,700
UNDP US$       26,900

დახარჯული თანხა

2013 US$ 114,709.79
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
იანვარი 2013
დასრულების თარიღი:
დეკემბერი 2016
გეოგრაფიული არეალი:
კახეთი
პარტნიორები
thumbnail
პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი
thumbnail

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

thumbnail

დაცული ტერიტორიების სააგენტო

ათასწლეულის განვითარების მიზანი
ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფა
პროექტის დოკუმენტი
  • საძოვრების მდგრადი მართვა
ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიები
  • რუკა მცენარეული საფარის და გავრცელების შესახებ English | ქართული
საკონტაქტო ინფორმაცია

თორნიკე ფულარიანი

პროექტის მენეჯერი

tornike.phulariani@undp.org

მობ: +995 591 701085

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

გულუას ქუჩა 6

თბილისი საქართველო

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

ნინო ანთაძე

გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის გუნდის ხელმძღვანელი

nino.antadze@undp.org