გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამა

მიმოხილვა

UNDP Georgia environment
ხეების დარგვა ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვების შედეგად დეგრადირებული ნიადაგის აღდგენილ მონაკვეთზე. აპრილი 2014. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების პროგრამა მხარს უჭერს ადგილობრივ ინიციატივებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ბიო-მრავალფეროვნების კონსერვაცია, კლიმატის ცვლილება, საერთაშორისო წყლები, მიწის დეგრადაცია, ქიმიური ნივთიერებები და ნარჩენების მართვა.

გარემოსდაცვითი პრიორიტეტების პარალელურად, პროგრამა ხელს უწყობს სიღარიბის დაძლევას, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას, გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა როლის გაძლიერებას საზოგადოებაში.

მცირე გრანტების პროგრამა მჭიდროდ თანამშრომლობს არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებთან. პროგრამა ხორციელდება არაერთ ქვეყანაში და მორგებულია თითოეული ქვეყნისთვის დამახასიათებელ გარემოსდაცვით საკითხებსა თუ პრობლემებს. პროგრამის სტრატეგია საქართველოში ერთობლივად შეიმუშავეს დონორებმა, მთავრობამ, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებმა.

რას ვაკეთებთ

საქართველოში გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის ბიუჯეტია 750 ათასი აშშ დოლარი. თითოეული დაფინანსებული ინიციატივა დამტკიცებულია ეროვნული სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ და შეესაბამება პროგრამის სტრატეგიას. დაფინანსების მიღების ერთ-ერთი მოთხოვნაა თანადაფინანსება გრანტის მიმღები ორგანიზაციის მხრიდან ან სხვა წყაროდან.

შედეგები ამ დროისთვისგლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსება მიიღო 32 არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციამ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ისინი ახორციელებენ პროექტებს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებზე:

  • ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია;
  • კლიმატის ცვლილება;
  • საერთაშორისო წყლები;
  • მიწის დეგრადაცია;
  • ქიმიური ნივთიერებების მართვა.

ვინ აფინანსებს

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF) US$ 750,000
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
იანვარი 2011
დასრულების თარიღი:
დეკემბერი 2015
გეოგრაფიული არეალი:
ეროვნული
პარტნიორები:
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
ბიუჯეტი:
US$ 750,000
დონორი:
გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF)
პროგრამის დოკუმენტები
  • ქვეყნის სტრატეგია- საქართველო
  • საქართველოს ეროვნული სამეთვალყურეო საბჭოს ტექნიკური დავალება და საქმიანობის წესი
პროექტის ვებ-გვერდი
მცირე გრანტების პროგრამა
საკონტაქტო ინფორმაცია
საკონტაქტო პირი

ანა შუბითიძე
პროექტის მენეჯერი
ana.shubitidze@undp.org

მისამართი

ფალიაშვილის ქუჩა 15
თბილისი 0179 საქართველო

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

ნინო ანთაძე
გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი
nino.antadze@undp.org