წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა რიონის აუზში

მიმოხილვა


რიონის ნაპირების გამაგრება ფლეთილი ლოდების მეშვეობით. 2015წ. ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

საქართველო წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მაღალი რისკის მქონე ქვეყანაა. ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეების ინტენსიობამ განსაკუთრებით იმატა უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე, რაც კლიმატის ცვლილების შედეგებს უკავშირდება. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და ადაპტაციის ფონდი ხელს უწყობენ საქართველოს მთავრობას წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვაში.

რას ვაკეთებთ

წინამდებარე პროექტი ხორციელდება მდინარე რიონის აუზში, რომელიც ცნობილია ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეების მაღალი რისკით. პროექტის მიზანია წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვის მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკის დანერგვა და კლიმატის ცვლილებისადმი მედეგი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტი ხორციელდება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან და ეროვნულ გარემოსდაცვითი სააგენტოსთან, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობებთან,  აკადემიურ ინსტიტუტებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან თანამშრომლობით.

პროექტის ძირითადი კომპონენტებია:

  • დატბორვის რისკის ქვეშ მყოფი რეგიონების განვითარების პოლიტიკის შემოღება და წყალმოვარდნებისა და წყალდიდობებისადმი მედეგობის გაუმჯობესება.
  • წყალმოვარდნების მართვის პრაქტიკის შემუშავება და განხორციელება.
  • ადრეული შეტყობინების სისტემის შექმნა.

შედეგები ამ დროისთვის  • რიონის არხების ტოპოგრაფიული კვლევა.
  • რიონის აუზში არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეების კვლევა: არსებული მონაცემების გეოინფორმაციული, გეომორფოლოგიური და გეოტექნიკური ანალიზი.
  • რიონის აუზის შესახებ არსებული ისტორიული მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა. 
  • საქართველოს მთავრობის ხლეშეწყობა წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკის მართვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შემუშავებასა და დახვეწაში. 

ვინ აფინანსებს

სრული ბიუჯეტი
US$ 5,060,000
ადაპტაციის ფონდი
US$ 4,900.000
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) US$    160,000

დახარჯული თანხა

2014 US$ 1,083,513.95
2013 US$ 1,104,280.02
2012 US$      75,614
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
მაისი 2012
დასრულების თარიღი:
დეკემბერი 2016
გეოგრაფიული არეალი:
იმერეთი
პარტნიორები:
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო; გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო
ბიუჯეტი:
US$ 5,060,000
დონორი:
ადაპტაციის ფონდი
პროექტის დოკუმენტი
წარმატების ისტორიები
წყალდიდობის შემდეგ. 2014

წყალდიდობით დაზარალებული ოჯახების რეალური ისტორიები.

საკონტაქტო ინფორმაცია
საკონტაქტო პირი

ივანე წიკლაური
პროექტის მენეჯერი
მობილური: +995 558 127227
ivane.tsiklauri@undp.org 

მისამართი

აღმაშენებლის გამზირი 150 
თბილისი 0112 საქართველო
საქართველოს გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

ნინო ანთაძე
გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი
nino.antadze@undp.org