საქართველოს დაცული ტერიტორიების ფინანსური მდგრადობა

მიმოხილვა

 თუშეთის დაცული ტერიტორიების განახლებული ადმინისტრაციული შენობა. 2011 წ. ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF) ხელს უწყობენ დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვას საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსურ მდგრადობასა და უნიკალური ეკოსისტემების შენარჩუნებას. წინამდებარე პროექტი ხორციელდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსდაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და კავკასიის ბუნების ფონდთან პარტნიორობით.

რას ვაკეთებთ

ჩვენი დახმარება ვრცელდება საქართველოს თითქმის ყველა დაცულ ტერიტორიასა და ეროვნულ პარკზე, მათ შორის ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკზე, ლაგოდეხის, თუშეთისა და ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე.

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი სახის საქმიანობა:

 • დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციისა და თანამშრომლების აღჭურვა შესაბამისი აპარატურითა და ტექნიკით. 
 • სახელფასო დანამატები რეინჯერებისა და სხვა მომსახურე პერსონალისათვის. 
 • გარემოსდაცვითი ტურიზმის განვითარება.
 • მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიცაა  თავშესაფრების მშენებლობა რეინჯერებისა და ტურისტებისათვის და სამარშრუტო გზების მოვლა და შეკეთება.

შედეგები ამ დროისთვის ბიომონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭირო აპარატურის გამოცდა ლაგოდეხში. 2014 წ. ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი

 • სამწლიანი საპილოტე პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ადმინისტრაციული და სტუმრებისათვის განკუთვნილი შენობების გარემონტებას.
 • რეინჯერების აღჭურვა მობილური ტელეფონებითა და ბიო-მრავალფეროვნების მონიტორინგისათვის აუცილებელი სპეციალური კამერებით.

ლადოგეხის დაცული ტერიტორია:

 • ტურისტული ცენტრის განახლება.

თუშეთის დაცული ტერიტორია:

 • ინფრასტრუქტურული პროექტები.
 • ეკოტურიზმის განვითარება. 

ვაშლოვანის დაცული ტერიტორია:

 • ინფრასტრუქტურული პროექტები.
 • ეკოტურიზმის განვითარება. 

ვინ აფინანსებს

 გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი
US$ 1,000,000

დახარჯული თანხა

2014 US$  31,162.11
2013 US$  15,464.45
2012 US$  19,616.62
2011 US$  18,723.36
2010 US$ 837,329.71