საპარლამენტო დემოკრატიის განმტკიცება საქართველოში

მიმოხილვა

 საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში: ღიაობის ვალდებულება - პარლამენტის სამოქმედო გეგმები, სტანდარტები და მეთოდები. 2015წ. ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი პროექტი ხელს უწყობს საქართველოს პარლამენტს უფრო ეფექტურად წარმოადგინოს მოქალაქეთა ნება, გაამარტივოს კანონშემოქმედებითი პროცესი და გააძლიეროს კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. წინამდებარე პროექტი ხელს უწყობს პარლამენტის თანამშრომლობას ევროპელ პარტნიორებთან და მხარს უჭერს საზოგადოებრივ დიალოგს ევროპულ ინტეგრაციაზე.

რას ვაკეთებთ

ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობა ვრცელდება პარლამენტის საქმიანობის შემდეგ საკვანძო სფეროებზე:

 • პარლამენტის ინსტიტუციური რეფორმის განხორციელბა.
 • პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა.
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება.
 • საკანონმდებლო პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა.
 • საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა.
 • მაღალი რანგის საერთაშორისო მრჩეველების მოწვევა. 
 • პარლამენტის კომიტეტების შესაძლებლობების გაზრდა საკანონმდებლო და სამეთვალყურეო სფეროებში.
 • პარლამენტის როლის გაძლიერება საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. 

შედეგები ამ დროისთვის ახლად არჩეული პარლამენტის წევრების საქმიანობა იწყება სასწავლო პროგრამით, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირისა და UNDP-ის ხელშეწყობით. 2016 წლის ნოემბერი. ფოტოს ავტორი: ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP
 • შემუშავდა და დამტკიცდა საქართველოს პარლამენტის ინსტიტუციური რეფორმის გეგმა.
 • საქართველოს პარლამენტი აქტიურად ჩაერთო ღია მმართველობის ინიციატივაში (OGP): შემუშავდა ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა (2015-2016), დაიწყო ღიაობასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულება, შეიქმნა საქართველოს პარლამენტის გამჭვირვალობისა და ღიაობის მუდმივი საბჭო.   
 • შემუშავდა საქართველოს პარლამენტის საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
 • დაიწყო საინფორმციო და საკომუნიკაციო კამპანიების განხორციელება საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით.
 • პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობის კომიტეტმა დაიწყო პარლამენტის წევრების ხელშეწყობა პარლამეტთაშორისი ურთიერთობების საკითხებში.
 • პარლამენტის ოთხმა სექტორულმა კომიტეტმა შეიმუშავა და მიიღო სამოქმედო გეგმები.
 • შემუშავდა ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის სახელმძღვანელო. დაიწყო შესაბამისი სასწავლო პროგრამა პარლამენტის თანამშრომლებისათვის.
 • შემუშავდა სახელმძღვანელო პარლამენტის თანამშრომლებისათვის.
 • შემუშავდა ოთხსაფეხურიანი სასწავლო პროგრამა ახლად არჩეული პარლამენტარებისათვის. პროგრამის განხორციელება დაიწყო 2016 წლის ნოემბრიდან.  
 • დაიწყო შესაძლებლობათა გაზრდის პროგრამა პარლამენტის წევრებისა და თანამშრომლებისათვის.   

ვინ აფინანსებს

ევროკავშირი EUR 3,000,000.00 
საქართველოს პარლამენტი
EUR    330,000.00 

დახარჯული თანხა

2016 US$ 375,568.27
2015 US$ 987,669.67
2014 US$ 997,926.70
US$ 987,669.67
US$ 987,669.67
US$ 987,669.67
US$ 987,669.67