მედია მონიტორინგი

მიმოხილვა

UNDP Georgia media
სატელევიზიო საშუალებების მონიტორინგი. ივლისი 2013. ფოტო: მარიამ ჯანაშია/UNDP

მედიის მყიფე დამოუკიდებლობა და ანგაჟირება ხშირად აფერხებდა საქართველოში დემოკრატიულ პროცესებს. ქართული მედიის ძირითად პრობლემად ითვლება პროფესიონალიზმის სიმცირე და ბალანსის ნაკლებობა.

რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“და „ფრიდომ ჰაუსის“ მიერ მომზადებული ანგარიშების თანახმად, 2007 წლიდან საქართველოში მედიის თავისუფლებისა  და პროფესიონალიზმის ხარისხი მკვეთრად გაუარესდა, რაც უკავშირება ამ წელს რამდენიმე დამოუკიდებელი მედია-საშუალების დახურვას. 

ტელე და რადიო სადგურების, ბეჭდური და სოციალური მედიის მონიტორინგი ნათლად აჩვენებს საქართველოში მედიის განვითარების დონეს. ეს პროცესი ერთგვარად წამახალისებელი ინსტრუმენტიც არის, რომ საინფორმაციო საშუალებებმა მოამზადონ და გადასცენ დაბალანსებული ინფორმაცია, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აითვისონ მედია-მაკონტროლებლის ფუნქცია.

რას ვაკეთებთ

ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოში მედია მონიტორინგის პროცესს. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგი მიზნად ისახავს მედიაში პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრებასა და მედია მრავალფეროვნების განვითარებას.

შედეგები ამ დროისთვისმედია მონიტორინგი

კვალიფიციურმა მედია მონიტორებმა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან შეისწავლეს და გაანალიზეს 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის, 2012 წლის საპარლამენტო, 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო მედია გაშუქება. 

მონიტორინგი ჩაუტარდა სატელევიზიო/რადიო ახალი ამბების გამოშვებებს, სატელევიზიო დებატებს, ბეჭდურ და ონლაინ მედია საშუალებებს. მონიტორებმა ისინი შეაფასეს ობიექტურობის, შინაარსობრივი ტენდენციებისა და ბალანსის კრიტერიუმებით.

2011-2012 წლებში, მონიტორებმა, ასევე, შეისწავლეს სოციალური და ეკონომიკური თემების გაშუქება ქართულ მედია-საშუალებებში.

2010 წელს, მედია მონიტორინგის შედეგები განიხილებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოველკვირეულ სატელევიზიო გადაცემაში. მოგვიანებით, გაიხსნა სპეციალური ონლაინ რესურსი  MediaMonitor.ge, სადაც მსურველები იღებდნენ ინფორმაციას მონიტორინგის უახლესი შედეგების თაობაზე, ეცნობოდნენ მეთოდოლოგიას და აანალიზებდნენ მონაცემებს.  

ტრენინგები და მედიის განვითარება

სლოვაკურმა მედია მონიტორინგის ორგანიზაციამ „ მემო 98“ ტრენინგი ჩაუტარა 7 არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელთაგანაც ოთხმა_ CRRC საქართველო, Internews – საქართველო, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება- მიიღო მონაწილეობა მედია მონიტორინგის პროცესში.  

British Broadcasting Corporation (BBC) World Service Trust-მა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების პროდუსერებს სარედაქციო საქმიანობის უნარების ტრენინგი ჩაუტარა. ასევე, ერთობლივად მომზადდა სატელევიზიო გადაცემების ციკლი, რომელიც მიზნად ისახავდა მაყურებლისთვის ინფორმაციის მიწოდებას პოლიტიკური პროცესებისა და მედია-საქმიანობის შესახებ.  

სააგენტო ”ფრანს პრესმა” და სარაევოს მედია ცენტრმა, ჩაატარეს პროფესიული ტრენინგი 20-მდე რეგიონული მედიის საინფორმაციო საშულებების ჟურნალისტისთვის, პროდუსერისთვის, რედაქტორისა და ოპერატორისათვის.

ვინ აფინანსებს

ევროკავშირი
US$ 528,251.55
UNDP US$ 178,809.47
GPB US$  40,683.95
სრული ბიუჯეტი US$ 747,744.97

დახარჯული თანხა

2012
 
ევროკავშირი US$ 120,499.35
UNDP US$ 150,457.23
GPB US$ 40,683.95
2013  
ევროკავშირი US$ 279,372.13
UNDP US$   21,316.33
2014  
ევროკავშირი US$ 128,380.12
UNDP US$     7,035.91
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
დასრულებული
დაწყების თარიღი:
აპრილი 2010
დასრულების თარიღი:
აგვისტო 2014
გეოგრაფიული არეალი:
ეროვნული
პარტნიორები:
სლოვაკური ორგანიზაცია "მემო'98"; ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები: კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, ინტერნიუს საქართველო, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი
პროექტს აფინანსებს
thumbnail

  

thumbnail

    

thumbnail

   

პროექტის ვებ-საიტი
mediamonitor.ge
საკონტაქტო პირი UNDP-ში

გიგი ბრეგაძე
დემოკრატიული მმართველობის ჯგუფის ხელმძღვანელი
gigi.bregadze@undp.org