2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა

მიმოხილვა

ფოტოს ავტორი: მარიამ ჯანაშია/UNDPფოტოს ავტორი: მარიამ ჯანაშია/UNDP

ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ხელს უწყობენ პროფესიული მედიამონიტორინგის განვითარებას საქართველოში, როგორც მედიის მრავალფეროვნების, ჟურნალისტური სტანდარტის ამაღლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების სადამკვირვებლო ფუნქციის მხარდაჭერის გზას. 2010 წლიდან, ამ ინიციატივის ფარგლებში ჩატარდა საარჩევნო პროცესის გაშუქების კვლევა ოთხი ძირითადი არჩვენების დროს.  

რას ვაკეთებთ

მიმდინარე პროექტის მიზანია საარჩევნო მედიამონიტორინგი საქართველოს 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების მსვლელობაში. ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით, მედიამონიტორინგს განახორციელებენ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები - საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ინტერნიუს - საქართველო და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი.

ადგილობრივი არჩევნების დაბალანსებული, მიუკერძოებელი და პროფესიული გაშუქების თვალსაზრისით შეფასდება სამოცი ეროვნული და რეგიონული ტელეკომპანია, რადიო, ბეჭდური და ონლაინ მედია საშუალება.

მედიამონიტორინგის მეთოდოლოგია და ანგარიშები ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე: www.mediamonitor.ge.

2010-2016 წლებში განხორციელებული ინიციატივების შედეგებიმედიამონიტორინგი

  • საარჩევნო პროცესის გაშუქების მონიტორინგი 2010-2016 წლების არჩევნებზე: 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები, 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები. 
  • სოციალური და ეკონომიკური საკითხების გაშუქების მონიტორინგი 2011-2012 წლებში.
  • ინტერნეტ რესურსებისა და სატელევიზიო გადაცემების ხელშეწყობა მედია მონიტორინგის შედეგების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისა და საზოგადოებრივი დისკუსიის მხარდაჭერის მიზნით. 

მედიის განვითარება და ტრენინგი

  • პროფესიული ტრენინგი მედია მონიტორინგის საკითხებზე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის . ტრენერი: წამყვანი სლოვაკურმა ორგანიზაცია Memo'98.
  • პროფესიული ტრენინგი ოცი რეგიონული მაუწყებლების ჟურნალისტებისათვის არჩევნების გაშუქებისა და მედიის საერთაშორისო სტანდარტების საკითხებში. ტრენერები: Agence France-Presse (AFP) და სარაევოს მედია ცენტრი

ვინ აფინანსებს

ევროკავშირი
US$ 299,857
სრული ბიუჯეტი US$ 299,857

დახარჯული თანხა

2016