ბაგრატშენი-სადახლოს საბაჟო-გამშვები პუნქტის მართვა

მიმოხილვა

 ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

წინამდებარე პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში და მიზნად ისახავდა საზღვრის ინტეგრირებული მართვის ევროპული სტანდარტების დანერგვას საქართველოში. პროექტი განახორციელა გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP) ევროკავშირისა და საქართველოს მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. 

რას ვაკეთებთ

პროექტის მიზანი იყო საქართველოსა და სომხეთისა მთავრობების ხელშეწყობა ბაგრატშენი-სადახლოს საბაჟო-გამშვებ პუნქტზე უსაფრთხოების გაძლიერებაში, კონტრაბანდისა  და ტრეფიკინგის შემცირებასა და ადამიანების გადაადგილების გაადვილებაში.

პროექტის ფარგლებში განხორციელებულმა საქმიანობამ ასევე ხელი შეუწყო მებაჟეებისა და მესაზღვრეების პროფესიონალიზმის გაზრდას და თანამშრომლობის გაღრმავებას საქართველოსა და სომხეთის საზღვრის მართვის უწყებებს შორის. 

შედეგები  • საქართველომ შეიმუშავა და მიიღო საზღვრის მართვასთან დაკავშირებული სტრატეგიული და საკანონმდებლო დოკუმენტები, რამაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საზღვრის ერთიანი მართვის რეფორმის გატარებაში.
  • დამტკიცდა საქართველოს საზღვრის მართვის 2014-2018 წლების სტრატეგია.
  • გაღრმავდა თანამშრომლობა საქართველოსა და სომხეთის საზღვრის მართვის უწყებებს შორის.
  • უახლესი ტექნიკით აღიჭურვა სადახლოს საბაჟო-გამშვები პუნქტი.
  • 1000-ზე მეტმა მესაზღვრემ მონაწილეობა მიიღო სასწავლო პროგრამებში საზღვრის ერთიანი მართვის საკითხებზე. 

ვინ აფინანსებს

ევროკავშირი US$ 1,929,416
საქართველოს მთავრობა
US$    385,054

დახარჯული თანხა

2014 US$ 391 273.96
2013 US$  15,682.19