ბაგრატშენი-სადახლოს სასაზღვრო პუნქტის მართვა

მიმოხილვა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში და მიზნად ისახავს საზღვრის ინტეგრირებული მართვის ევროპული სტანდარტების დანერგვას საქართველოში. პროექტის მიზანია დაეხმაროს სომხეთისა და საქართველოს მთავრობებს ბაგრატშენი-სადახლოს სასაზღვრო პუნქტზე უსაფრთხოების გაძლიერებაში, კონტრაბანდისა  და ტრეფიკინგის შემცირებასა და ადამიანების გადაადგილების გაადვილებაში.

რას ვაკეთებთ

პროექტს ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს ევროკავშირი და საქართველოს მთავრობა, ხოლო ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა. საზღვრის ინტეგრირებული მართვა არის ეფექტური მექანიზი ღია, მაგრამ ამავდროულად დაცული და კონტროლირებადი საზღვრების შენარჩუნებისთვის.  პროექტი არის უკვე განხორციელებული ინიციატივების ლოგიკური გაგრძელება: სამხრეთ კავკასიის საზღვრის ინტეგრირებული მართვა და ნინოწმინდა-ბავრას სასაზღვრო პუნქტის ინტეგრირებული მართვა.  

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს პროფესიულ თანამშრომლობას საზღვრის მართვის სააგენტოებს შორის და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვოს სადახლოს სასაზღვრო პუნქტი. 

შედეგები ამ დროისთვისდამტკიცდა საქართველოს საზღვრის მართვის 2014-2018 წლების სტრატეგია.

ვინ აფინანსებს

ევროკავშირი US$ 1,929,416
საქართველოს მთავრობა
US$    385,054

დახარჯული თანხა

2014 US$ 391 273.96
2013 US$  15,682.19
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
დეკემბერი 2013
დასრულების თარიღი
დეკემბერი 2015
გეოგრაფიული არეალი:
საქართველო, სომხეთი
პროექტს აფინანსებს
thumbnail

   

ათასწლეულის განვითარების მიზანი
მსოფლიო თანამშრომლობა განვითარებისთვის
საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

აბაშიძის ქუჩა 71
თბილისი საქართველო
+995 32 2204102

საკონტაქტო პირი

ნიკოლოზ სამხარაძე
პროექტის მენეჯერი
Nikoloz.samkharadze@undp.org

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

ნათია ნაცვლიშვილი
პროგრამების ხელმძღვანელი
natia.natsvlishvili@undp.org