მმართველობის რეფორმის ფონდი

მიმოხილვა


გადაუდებელი დახმარების სამსახური ყრუ და სმენადაქვეითებული ადამიანებისათვის. მარტი 2015. ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

პროგრამა დაიწყო 2003 წელს, ვარდების რევოლუციის შემდეგ, და თავდაპირველად მიზნად ისახავდა კორუფციის საწინააღმდეგო ზომების ხელშეწყობას. შემდგომში პროგრამის საქმიანობა გაფართოვდა და ახალი შინაარსობრივი სფეროები მოიცვა, მათ შორის, სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტურობის გაზრდა კონსულტირებისა და ტექნიკური დახმარების მეშვეობით.

2003 წლიდან, მმართველობის რეფორმის ფონდის დახმარებით საქართველოს არაერთმა უწყებამ ისარგებლა. მათ შორის: საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომსაქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომსაქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, და სხვა ინსტიტუტებმა.

რას ვაკეთებთ

შვედეთისა და რუმინეთის მთავრობებთან თანამშრომლობით, გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოს საჯარო სექტორის გაძლიერებასა და შესაბამისი რეფორმების გატარებას. პროგრამის მიმდინარე ეტაპი დაიწყო 2013 წელს და გაგრძელდება 2015 წლის ბოლომდე. ამ დროის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოს დაახლოებას ევროპულ ღირებულებებსა და ინსტიტუტებთან.

შედეგები ამ დროისთვისვინ აფინანსებს

შვედეთის მთავრობა (SIDA) USD$ 1,035,346
რუმინეთის მთავრობა
USD$      21,935.47

დახარჯული თანხა

2013 US$   87,526.60
2014 US$ 634,660.64
US$
US$
US$
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
ოქტომბერი 2007
დასრულების თარიღი:
დეკემბერი 2015
გეოგრაფიული არეალი:
ეროვნული
პარტნიორები
AIG, Irish Aid (IRE), Open Society Institute
პროექტს აფინანსებენ:
შვედეთის მთავრობა; რუმინეთის მთავრობა
მმართველობის რეფორმის ფონდი
საკონტაქტო ინფორმაცია
საკონტაქტო პირი

სალომე ოდიშარია
პროექტის მენეჯერი
salome.odisharia@undp.org

მისამართი

ფალიაშვილის ქუჩა 15ა
0179 თბილისი  საქართველო

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

გიგი ბრეგაძე
დემოკრატიული მმართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი
gigi.bregadze@undp.org