მმართველობის რეფორმის ფონდი

მიმოხილვა


ყრუ და სმენადაქვეითებული ადამიანებისათვის ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების სერვისის პრეზენტაცია. მარტი 2015. ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

პროგრამა მმართველობის რეფორმის ფონდი 2003 წელს, ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაიწყო. თავდაპირველად, ის კორუფციის საწინააღმდეგო ზომებზე იყო მიმართული. შემდგომში კი საქმიანობის არეალი გაფართოვდა და ახალი შინაარსობრივი სფეროები მოიცვა, მათ შორის, სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტურობის გაზრდა კონსულტირებისა და ტექნიკური დახმარების მეშვეობით.

მმართველობის რეფორმის ფონდის დახმარებით წლების მანძილზე არაერთმა უწყებამ ისარგებლა. მათ შორის: საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომსაქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომსაქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, და სხვა ინსტიტუტებმა.

რას ვაკეთებთ

შვედეთისა და რუმინეთის მთავრობებთან თანამშრომლობით, გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოს საჯარო სექტორის გაძლიერებასა და შესაბამისი რეფორმების გატარებას. პროგრამის მიმდინარე ეტაპი დაიწყო 2013 წელს და გაგრძელდება 2015 წლის ბოლომდე. ამ დროის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოს დაახლოებას ევროპულ ღირებულებებსა და ინსტიტუტებთან.

შედეგები ამ დროისთვისვინ აფინანსებს

შვედეთის მთავრობა (SIDA) USD$ 1,035,346
რუმინეთის მთავრობა
USD$      21,935.47

დახარჯული თანხა

2013 US$   87,526.60
2014 US$ 634,660.64
US$
US$
US$
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
ოქტომბერი 2007
დასრულების თარიღი:
ივლისი 2015
გეოგრაფიული არეალი:
ეროვნული
პარტნიორები
AIG, Irish Aid (IRE), Open Society Institute
thumbnail

პროგრამას აფინანსებენ შვედეთისა და 

რუმინეთის მთავრობები

მმართველობის რეფორმის ფონდი
საკონტაქტო ინფორმაცია
საკონტაქტო პირი

სალომე ოდიშარია
პროექტის მენეჯერი
salome.odisharia@undp.org

მისამართი

ფალიაშვილის ქუჩა 15ა
0179 თბილისი  საქართველო

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

გიგი ბრეგაძე
დემოკრატიული მმართველობის ჯგუფის ხელმძღვანელი
gigi.bregadze@undp.org