მმართველობის რეფორმის ფონდი

მიმოხილვა


ინოვაციური სემინარი 112-ის მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის. სექტემბერი 2014. ვლადიმერ ვალიშვილი/UNDP

პროგრამა მმართველობის რეფორმის ფონდი 2003 წელს, ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაიწყო. თავდაპირველად, ის კორუფციის საწინააღმდეგო ზომებზე იყო მიმართული. შემდგომში კი საქმიანობის არეალი გაფართოვდა და ახალი შინაარსობრივი სფეროები მოიცვა, მათ შორის, სახელმწიფო ინსტიტუტების ეფექტურობის გაზრდა კონსულტირებისა და ტექნიკური დახმარების მეშვეობით.

მმართველობის რეფორმის ფონდის დახმარებით წლების მანძილზე არაერთმა უწყებამ ისარგებლა. მათ შორის: საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომსაქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომსაქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, და სხვა ინსტიტუტებმა.

რას ვაკეთებთ

შვედეთისა და რუმინეთის მთავრობებთან თანამშრომლობით, გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოს საჯარო სექტორის გაძლიერებასა და შესაბამისი რეფორმების გატარებას. პროგრამის მიმდინარე ეტაპი დაიწყო 2013 წელს და გაგრძელდება 2015 წლის ბოლომდე. ამ დროის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოს დაახლოებას ევროპულ ღირებულებებსა და ინსტიტუტებთან.

შედეგები ამ დროისთვის  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საკითხებში სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს ტექნიკური დახმარება;
  • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციური შეფასება;
  • ფსიქიკური ჯანმთელობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა;
  • გადაუდებელი დახმარების ცენტრის (112) მხარდაჭერა.

ვინ აფინანსებს

SIDA USD$ 1,035,346
რუმინეთის მთავრობა
USD$      21,935.47

დახარჯული თანხა

2013 US$ 87,526.60
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
ოქტომბერი 2007
დასრულების თარიღი:
ივლისი 2015
გეოგრაფიული არეალი:
ეროვნული
პარტნიორები
AIG, Irish Aid (IRE), Open Society Institute, რუმინეთის მთავრობა, Sida
მმართველობის რეფორმის ფონდი
  • პროექტის დოკუმენტი English
  • ხელმოწერის გვერდი English
საკონტაქტო ინფორმაცია

სალომე ოდიშარია პროექტის მენეჯერი

salome.odisharia@undp.org

ფალიაშვილის ქუჩა 15ა 0179 თბილისი  საქართველო

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

გიგი ბრეგაძე

დემოკრატიული მმართველობის ჯგუფის ხელმძღვანელი

gigi.bregadze@undp.org