რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა

მიმოხილვა

UNDP Georgia
ზუგდიდის ცენტრი. 2011. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი / UNDP

შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისიავსტრიის განვითარების სააგენტო და გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობენ რეგიონულ და ადგილობრივ განვითარებას საქართველოში ცენტრალური და ადგილობრივი ადმინისტრაციების გაძლიერების მეშვეობით. პროექტი წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამის უფრო ფართო ინიციატივის ერთ-ერთ ნაწილს, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმას. პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით.

რას ვაკეთებთ

ჩვენ მხარს ვუჭერთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე:

  • ხელს ვუწყობთ საქართველოს მთავრობას რეფორმის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში.
  • ვეხმარებით რეგიონულ და ადგილობრივ ადმინისტრაციებს იმ უნარ-ჩვევების შეძენაში, რომელიც აუცილებელია ეფექტური და პროფესიული საქმიანობისათვის.
  • მხარს ვუჭერთ ადგილობრივი თემებისა და მოქალაქეების აქტიურ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

 

შედეგები ამ დროისთვის
მეტი ინფორმაცია პროექტის შედეგების შესახებ ნახეთ დოკუმენტურ ფილმში "რეგიონების ქვეყანა".
  • მომზადდა ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის პროექტი.
  • შემუშავდა ქართლის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და გურიის რეგიონული განვითარების სტრატეგიები.
  • დაინერგა სისტემური მიდგომა ადგილობრივი საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების სფეროში. სასწავლო პროგრამები და ტრენინგები ფინანსდება როგორც დონორთა დახმარების მეშვეობით, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებიდან.
  • 4,000-ზე მეტმა ადგილობრივმა მოხელემ გაიარა სასწავლო პროგრამები 2014-2015 წლებში ჩვენი ხელშეწყობით. 
  • 2015 წლის ივლისში შევიდა ძალაში კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკურ სტიმულირებას ბიზნესისათვის, სოციალურ შეღავათებს მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობისათვის და მიზნობრივ ფინანსურ დახმარებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მაღალმთიანი რეგიონების განვითარებისათვის.

ვინ აფინანსებს

2012
UNDP                 
US$    100,000   
2013
SCO                   
US$    769,000
ADC US$    300,000
2014
SCO US$ 1,000,000
ADC US$    500,000
2015
SCO US$ 1,300,000
ADC US$    500,000
2016
SCO US$ 1,042,888
ADC US$    357,112
2017
SCO US$    342,112

დახარჯული თანხები

2014 US$ 984,363.53 
2013 US$  878.296.05
2012 
US$   83.538.97
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
დეკემბერი 2012
დასრულების თარიღი:
მაისი 2017
გეოგრაფიული არეალი:
ეროვნული
პარტნიორები:
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს პარლამენტი, მუნიციპალიტეტები, ადგილობრივი ასოციაციები
პროექტის დოკუმენტი
პროექტს აფინანსებენ
thumbnail

  

thumbnail

  

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

ყაზბეგის გამზირი #12
თბილისი 0176 საქართველო

საკონტაქტო პირი

მარიკა შიოშვილი
პროექტის მენეჯერი
marika.shioshvili@undp.org 

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

ნათია ნაცვლიშვილი
პროგრამების ხელმძღვანელი
natia.natsvlishvili@undp.org