რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა

მიმოხილვა

ფოტოს ავტორი: ანტონიო დი ვიკო/UNDPფოტოს ავტორი: ანტონიო დი ვიკო/UNDP

შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისიავსტრიის განვითარების სააგენტო და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ხელს უწყობენ რეგიონულ და ადგილობრივ განვითარებას საქართველოში ცენტრალური და ადგილობრივი ადმინისტრაციების გაძლიერების მეშვეობით. წინამდებარე პროექტი უფრო ფართო ინიციატივის შემადგენელია, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმას. პროექტი ხორციელდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით.

რას ვაკეთებთ

ჩვენ მხარს ვუჭერთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე:

 • ხელს ვუწყობთ საქართველოს მთავრობას რეფორმის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში.
 • ვეხმარებით რეგიონულ და ადგილობრივ ადმინისტრაციებს იმ უნარ-ჩვევების შეძენაში, რომელიც აუცილებელია ეფექტური და პროფესიული საქმიანობისათვის.
 • მხარს ვუჭერთ ადგილობრივი თემებისა და მოქალაქეების აქტიურ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

შედეგები ამ დროისთვის • მომზადდა ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის პროექტი.
 • შემუშავდა ქართლის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და გურიის რეგიონული განვითარების სტრატეგიები.
 • დაინერგა სისტემური მიდგომა ადგილობრივი საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების სფეროში. სასწავლო პროგრამები და ტრენინგები ფინანსდება როგორც დონორთა დახმარების მეშვეობით, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებიდან.
 • 4,000-ზე მეტმა ადგილობრივმა მოხელემ გაიარა სასწავლო პროგრამები 2014-2015 წლებში ჩვენი ხელშეწყობით. 
 • 2016 წელს ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრთან თანამშრომლობით შემუშავდა უწყვეტი სწავლების ახალ სისტემა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებისათვის. 
 • 2015 წლის ივლისში შევიდა ძალაში კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკურ სტიმულირებას ბიზნესისათვის, სოციალურ შეღავათებს მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობისათვის და მიზნობრივ ფინანსურ დახმარებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მაღალმთიანი რეგიონების განვითარებისათვის.
 • 2013 და 2015 წელს ჩატარდა ეროვნული კვლევა საზოგადოებრივი მომსახურებით საქართველოს მოქალაქათა კმაყოფილების დონის გამოსავლენად. 
 • 2015 და 2016 წელს ჩატარდა მცირე გრანტების პროგრამა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, რომლის ფარგლებში განხორციელდა 30-ზე მეტი პროექტი საქართველოს ექვს რეგიონში. 

წარმატების ისტორიები

გამოცემები

ვინ აფინანსებს

2012
UNDP                 
US$    100,000   
2013
SCO                   
US$    769,000
ADC US$    300,000
2014
SCO US$ 1,000,000
ADC US$    500,000
2015
SCO US$ 1,300,000
ADC US$    500,000
2016
SCO US$ 1,042,888
ADC US$    357,112
2017
SCO US$    342,112

დახარჯული თანხები

2014 US$ 984,363.53 
2013 US$  878.296.05
2012 
US$   83.538.97