ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი (COBERM)

მიმოხილვა

 მშვიდობის საზაფხულო სკოლის მონაწილეები. ფოტოს ავტორი: UNDP

ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი ინიციატივა COBERM-ი ადრეული რეაგირების მექანიზმია, რომელიც კონფლიქტებით დაზარალებულ თემებს შორის ნდობის აღდგენას ემსახურება. COBERM-ი მხარს უჭერს სწრაფად განხორციელებად და კონკრეტულ სამოქალაქო ინიციატივებს, რომელთაც წვლილი შეაქვთ კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებაში.

რას ვაკეთებთ

COBERM-ი დაიწყო 2010 წლის მაისში. პროგრამის ორი ფაზა განხორციელდა 2010 – 2015 წლებში, ხოლო მესამე ფაზა დაიწყო 2016 წლის იანვარში და გაგრძელდება 2018 წლის ბოლომდე. 

საგრანტო პროგრამის მეშვეობით COBERM-ის მხარს უჭერს ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების ინიციატივებსა და საქმიანობას სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების ცხოვრებისა და კონფლიქტით დაზარალებული თემების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიმართულებით. 

2010-2015 წლებში განხორციელებული პირველი ორი ფაზის შედეგად COBERM-მა ხელი შეუწყო 137 ადგილობრიცი ინიციატივის განხორციელებას.

COBERM-ის მთავარი მიზნებია:

 • ადამიანებს შორის ნდობის აღდგენის შესაძლებლობების შექმნის მხარდაჭერა.
 • მშვიდობის, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ხელშემწყობი გარემოს შექმნის მხარდაჭერა.  
 • ჰუმანიტარული დახმარებისა და დიალოგისაკენ მიმართული ინიციატივების ურთიერთშემავსებლობის გაძლიერება.

შედეგები ამ დროისთვისUNDP Georgia conflictგეგმიური სამედიცინო გამოკვლევა სოფელ ნიქოზის კლინიკაში. 2012წ. ფოტოს ავტორი: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

COBERM-ის, როგორც ნდობის აღდგენის მექანიზმის, გამოყენება მეტად ეფექტურია კონფლიქტის მოგვარების საქმეში ინოვაციური მიდგომების დასანერგად. ამას ადასტურებს პროგრამის ხელშეწყობით განხორციელებული პრაქტიკული ინიციატივები და ფართო თანამშრომლობა ქართულ, აფხაზურ, ოსურ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

2010-2015 წლებში განხორციელებული პირველი ორი ფაზის შედეგად COBERM-მა ხელი შეუწყო 137 ადგილობრიცი ინიციატივას ნდობის აღდგენისათვის პრიორიტეტულ სფეროებში:

 • ახალგაზრდების განათლება
 • სახალხო დიპლომატია, დიალოგი და კვლევა
 • ყველაზე მოწყვლადი თემების საცხოვრებელი პირობებისა და შემოსავლების გაუმჯობესება
 • კულტურული თანამშრომლობა
 • ეროვნული უმცირესობები
 • ქალთა მონაწილეობის გაძლიერება
 • ჰუმანიტარული დახმარება და ჯანდაცვა
 • სათემო მობილიზაცია
 • ქმედითუნარიანობის გაზრდა
 • ინოვაციები

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ COBERM-ის ვებ-გვერდს.

 

ვინ აფინანსებს

ევროკავშირი
EURO 5.5 million

დახარჯული თანხა

2014 US$ 3,194,044.41
2013 US$ 2,876,985.04
2012 US$    259,033.27