ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი

მიმოხილვა

UNDP Georgia crisis
თეატრალური წარმოდგენა მშვიდობაზე სოხუმის ახალგაზრდობის ცენტრში. ფოტო: UNDP

ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი ინიციატივა COBERM ადრეული რეაგირების მექანიზმია, რომლის მიზანია კონფლიქტებით დაზარალებულ თემებს შორის ნდობის აღდგენისკენ მიმართული სწრაფად განხორციელებადი და კონკრეტული ინიციატივების მხარდაჭერა. COBERM-ის ამოსავალი წერტილი კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტაა.

რას ვაკეთებთ

COBERM-ის მიზნებია:

  • გააძლიეროს პირდაპირი კონტაქტები, დაამსხვრიოს მითები/ცრურწმენა და ხელი შეუწყოს შემწყნარებლობის კულტურის დამკვიდრებას იმ თემებს შორის, რომლებიც ძალადობრივი კონფლიქტის მსხვერპლნი არიან ან იმყოფებიან მისი საფრთხის ქვეშ;
  • ძალადობრივი კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ან მისი საფრთხის ქვეშ მყოფი თემებისთვის მშვიდობიანი გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, გააძლიეროს  მშვიდობის აღდგენისკენ მიმართული ადგილობრივი და სახელმწიფო ინიციატივები;
  • ხელი შეუწყოს მშვიდობიანი გარემოს ჩამოყალიბების პროცესს, რაც გამოიხატება  თემების, სამოქალაქო საზოგადოებების, ინფორმაციის მასობრივი საშუალებებისა და სახელისუფლო სტრუქტურების პოტენციალის განვითარებაში, რათა მშვიდობიანი და კონსტრუქციული მეთოდებით მოხდეს შეთანხმება კონფლიქტისგან დაზარალებულ თემებს შორის პოლიტიკური უთანხმოების საკითხებზე.

COBERM-ი პრიორიტეტს ანიჭებს იმ იდეებსა და პროექტებს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ კონფლიქტისგან დაზარალებულ თემებს შორის პირდაპირი კონტაქტების დამყარებას. ამასთან, მოხდება მათ შორის სასურველი გარემო პირობების ხელშემწყობი შესაძლებლობების მოძიება. COBERM-ი უფრო მეტად იმ პროექტებით არის დაინტერესებული, რომლებიც წვლილს შეიტანენ:

  • ტოლერანტობის კულტურის ჩამოყალიბებაში;
  • კონფლიქტისგან დაზარალებულ თემებს შორის და თემებს შიგნით დიალოგის წარმოებაში;
  • აღიშნულ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების-მთავრობის წარმომადგენლების ჩართვა (მათ შორის, საქართველოში მყოფი ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე);
  • კონფლიქტის საფრთხის ქვეშ მყოფი თემების უსაფრთხოებისა და უშიშროების საკითხების მოგვარებაში;
  • კარგი მმართველობისა და მედიის განვითარებაში;
  • გენდერულ გაძლიერებაში, რათა ქალს ჰქონდეს მნიშვნელოვანი როლი არაძალადობრივი მეთოდით კონფლიქტის მოგვარებაში;
  • ინფრასტრუქტურის განვითარების ინიციატივებში (განსაკუთრებით ადმინისტრაციული სასაზღვრე ზოლის მიმდებარე ტერიტორიებში).

შედეგები ამ დროისთვისUNDP Georgia conflict
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან, ნიქოზის კლინიკაში სამედიცინო გამოკვლევა. ოქტომბერი 2012. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

COBERM-ის ხელშეწყობით განხორციელებული პრაქტიკული ინიციატივები და ფართო თანამშრომლობა ქართულ, აფხაზურ, ოსურ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ადასტურებს, რომ ამ მექანიზმის გამოყენება მეტად ეფექტურია კონფლიქტის მოგვარების საქმეში ინოვაციური მიდგომების დასანერგად.

2010-2015 წლებში COBERM-ის ფარგლებში განხორციელდა 130-ზე მეტი პროექტი. მათ შორის: ახალგაზრდული საზაფხულო სკოლები, სამშვიდობო ჟურნალისტიკა, ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ინიციატივები, ერთობლივი პროგრამები ფერმერებისთვის, მკვლევარებისა და მწერლებისათვის. 

 

ვინ აფინანსებს

ევროკავშირი
US$ 6,476,683.94
ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობა
US$    259,740.26

დახარჯული თანხა

2012 US$   259,033.27
2013 US$ 2,876,985.04
2014 US$ 3,194,044.41
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
მაისი 2012
დასრულების თარიღი:
სექტემბერი 2015
გეოგრაფიული არეალი:
საქართველო
ვებ გვერდი
COBERM.NET
thumbnail

პროექტს აფინანსებენ ევროკავშირი

thumbnail

და ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობა

საკონტაქტო ინფორმაცია
მისამართი

მირცხულავას ქუჩა #6
მე-2 სართული
თბილისი 0179 საქართველო
+995 32 2224751

საკონტაქტო პირი

ირინა ლიჩეკი
პროექტის მენეჯერი
coberm@undp.org

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

ნათია ნაცვლიშვილი
პროგრამების ხელმძღვანელი
natia.natsvlishvili@undp.org