იურიდიული ჩარჩო

შემდეგი დოკუმენტები წარმოადგენენ საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის საქმიანობის იურიდიულ ჩარჩოს:

გაეროს მუდმივი კოორდინატორის წლიური ანგარიში
მოგვნახეთ სოციალურ მედიაში