იურიდიული ჩარჩო

შემდეგი დოკუმენტები წარმოადგენენ საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის საქმიანობის იურიდიულ ჩარჩოს: