ფინანსირება და დახარჯული თანხები

დაფინანსების წყარო და პრიორიტეტები

გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსების წყარო გაერთიანებული ერების წევრი-სახელმწიფოების მიერ გაღებული თანხებია. ჩვენ ასევე, ფინანსების საკითხებზე ვთანამშრომლობთ დონორებთან, კერძო სექტორთან და სხვა ფონდებთან.

გაეროს განვითარების პროგრამის ადგილობრივ ოფისს პარტნიორული ურთიერთობები აქვს დონორებთან და ორგანიზაციებთან, რომლებიც განვითარების საკითხებზე მუშაობენ, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აკადემიასთან და კერძო სექტორთან.

გრაფა აჩვენებს პროექტების განხორციელებისათვის დონორების და სხვა პარტნიორების მიერ გაღებულ თანხებს 2013 წლის იანვრის მდგომარეობით.

Development Contribution by Donor for Georgia

Fiscal yearDonorTotal Contribution
2010$1,739,638.00
2010$159,259.14
2010GOVERNMENT OF CZECH REPUBLIC$267,963.00
2010GOVERNMENT OF FINLAND$1,062,271.06
2010GOVERNMENT OF ROMANIA$369,913.69
2010EUROPEAN UNION$9,850,125.38
2010SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$1,005,850.99
2010GEO-GOVERNMENT$1,168,542.39
2010SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & COOPERATION$589,926.61
2010ORG.ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMEN$239,438.76
2011$1,353,999.00
2011$101,512.95
2011UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES$419,813.89
2011GOVERNMENT OF IRELAND$150,000.00
2011GOVERNMENT OF NORWAY$1,550,276.30
2011GOVERNMENT OF ROMANIA$299,836.21
2011EUROPEAN UNION$5,090,045.31
2011SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$316,100.91
2011GEO-GOVERNMENT$719,072.92
2011SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & COOPERATION$404,950.00
2011USAID$3,500,000.00
2011NL EVD International$786,838.34
2012$1,463,962.81
2012GOVERNMENT OF NETHERLANDS$259,740.26
2012GOVERNMENT OF NORWAY$979,561.61
2012GOVERNMENT OF ROMANIA$160,000.00
2012EUROPEAN UNION$1,750,255.08
2012SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$259,564.89
2012GEO-GOVERNMENT$151,341.54
2012GEO-OSCE$149,645.16
2012EUROPEAN COMMISSION$2,844,949.05
2012SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & COOPERATION$897,129.00
2012USAID$1,316,571.88
2012Austrian Development Agency$1,168,831.17
2012MDTFO/JP_Georgia_GendeEqualit$1,195,389.00

Programme Delivery for Georgia

Programme Delivery 2008 Programme Delivery 2009 Programme Delivery 2010 Programme Delivery 2011 Programme Delivery 2012
$11,467,222.75 $13,615,114.09 $14,394,043.08 $17,159,143.90 $14,580,113.21