დაფინანსება და განვითარების პროექტებზე დახარჯული თანხები

დაფინანსების წყაროები

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაფინანსების წყარო გაერთიანებული ერების წევრი სახელმწიფოების მიერ გაღებული თანხებია. ჩვენ ასევე ვიღებთ დაფინანსებას დონორი ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორისაგან.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში თავმოყრილია ინფორმაცია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) საქართველოს წარმომადგენლობის მიერ სხვადასხვა წყაროდან მიღებული დაფინანსების შესახებ 2016 წლის იანვრის მდგომარეობით.

Development Contribution by Donor for Georgia

Fiscal yearDonorTotal Contribution
2012$1,463,962.81
2012GOVERNMENT OF NETHERLANDS$259,740.26
2012GOVERNMENT OF NORWAY$979,561.61
2012GOVERNMENT OF ROMANIA$160,000.00
2012EUROPEAN UNION$1,750,255.08
2012SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$259,564.89
2012GEO-GOVERNMENT$151,341.54
2012GEO-OSCE$149,645.16
2012EUROPEAN COMMISSION$2,844,949.05
2012SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & CO$897,129.00
2012USAID$1,316,571.88
2012Austrian Development Agency$1,168,831.17
2012MDTFO/JP_Georgia_GendeEqualit$1,195,389.00
2013$960,907.09
2013UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO$308,145.69
2013GOVERNMENT OF NORWAY$166,030.22
2013EUROPEAN UNION$457,622.22
2013SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$610,966.86
2013GEO-GOVERNMENT$120,039.96
2013GEO-OSCE$126,039.98
2013EUROPEAN COMMISSION$5,859,260.13
2013SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & CO$1,430,140.00
2013USAID$1,809,571.53
2013MDTFO/JP_Georgia_GendeEqualit$388,153.00
2013UNDP AS MA_POOLED FUNDS$270,000.00
2013Company "Meqanizatori", ltd$745,724.53
2014$937,337.00
2014UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO$245,134.31
2014UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND$106,662.67
2014GOVERNMENT OF ESTONIA, REPUBLI$172,413.79
2014EUROPEAN UNION$177,390.80
2014SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$388,509.69
2014GEO-GOVERNMENT$511,698.62
2014EUROPEAN COMMISSION$6,391,783.06
2014SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & CO$3,064,677.23
2014USAID$417,471.55
2014Austrian Development Agency$392,278.95
2014MDTFO/JP_Georgia_GendeEqualit$622,460.00
2014UNDP AS MA_POOLED FUNDS$462,648.00
2015$914,626.05
2015GOVERNMENT OF TURKEY$564,200.00
2015SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOP$412,492.63
2015GEO-GOVERNMENT$496,886.00
2015EUROPEAN COMMISSION$2,101,337.79
2015SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & CO$2,278,744.00
2015USAID$445,218.92
2015Austrian Development Agency$148,351.65
2015MDTFO/JP_Georgia_GendeEqualit$240,081.00
2015UNDP AS MA_POOLED FUNDS$433,500.00

Programme Delivery for Georgia

Programme Delivery 2012 Programme Delivery 2013 Programme Delivery 2014 Programme Delivery 2015
$14,580,113.21 $17,819,036.18 $17,215,632.02 $14,526,246.75