ფინანსირება და დახარჯული თანხები

დაფინანსების წყარო და პრიორიტეტები

გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსების წყარო გაერთიანებული ერების წევრი-სახელმწიფოების მიერ გაღებული თანხებია. ჩვენ ასევე, ფინანსების საკითხებზე ვთანამშრომლობთ დონორებთან, კერძო სექტორთან და სხვა ფონდებთან.

გაეროს განვითარების პროგრამის ადგილობრივ ოფისს პარტნიორული ურთიერთობები აქვს დონორებთან და ორგანიზაციებთან, რომლებიც განვითარების საკითხებზე მუშაობენ, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აკადემიასთან და კერძო სექტორთან.

გრაფა აჩვენებს პროექტების განხორციელებისათვის დონორების და სხვა პარტნიორების მიერ გაღებულ თანხებს 2016 წლის იანვრის მდგომარეობით.

Development Contribution by Donor for Georgia

Fiscal yearDonorTotal Contribution
2012$1,463,962.81
2012GOVERNMENT OF NETHERLANDS$259,740.26
2012GOVERNMENT OF NORWAY$979,561.61
2012GOVERNMENT OF ROMANIA$160,000.00
2012EUROPEAN UNION$1,750,255.08
2012SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$259,564.89
2012GEO-GOVERNMENT$151,341.54
2012GEO-OSCE$149,645.16
2012EUROPEAN COMMISSION$2,844,949.05
2012SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & COOPERATION$897,129.00
2012USAID$1,316,571.88
2012Austrian Development Agency$1,168,831.17
2012MDTFO/JP_Georgia_GendeEqualit$1,195,389.00
2013$960,907.09
2013UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME$308,145.69
2013GOVERNMENT OF NORWAY$166,030.22
2013EUROPEAN UNION$457,622.22
2013SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$610,966.86
2013GEO-GOVERNMENT$120,039.96
2013GEO-OSCE$126,039.98
2013EUROPEAN COMMISSION$5,859,260.13
2013SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & COOPERATION$1,430,140.00
2013USAID$1,809,571.53
2013MDTFO/JP_Georgia_GendeEqualit$388,153.00
2013UNDP AS MA_POOLED FUNDS$270,000.00
2013Company "Meqanizatori", ltd$745,724.53
2014$937,337.00
2014UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME$245,134.31
2014UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND$106,662.67
2014GOVERNMENT OF ESTONIA, REPUBLIC OF$172,413.79
2014EUROPEAN UNION$177,390.80
2014SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION$388,509.69
2014GEO-GOVERNMENT$511,698.62
2014EUROPEAN COMMISSION$6,391,783.06
2014SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & COOPERATION$3,064,677.23
2014USAID$417,471.55
2014Austrian Development Agency$392,278.95
2014MDTFO/JP_Georgia_GendeEqualit$622,460.00
2014UNDP AS MA_POOLED FUNDS$462,648.00

Programme Delivery for Georgia

Programme Delivery 2010 Programme Delivery 2011 Programme Delivery 2012 Programme Delivery 2013 Programme Delivery 2014
$14,394,043.08 $17,159,143.90 $14,580,113.21 $17,819,036.18 $17,215,632.02
გაეროს მუდმივი კოორდინატორის წლიური ანგარიში
მოგვნახეთ სოციალურ მედიაში