ჩვენს შესახებ

 Georgia youthსაქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები მონაწილეობენ იდეების კონკურსში ღია პარლამენტის ხელშეწყობისათვის. 2015წ. ფოტოს ავტორი: დარო სულაკაური/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ერთ-ერთი უმსხვილესი სააგენტოა.

ჩვენი მრავალწლიანი საერთაშორისო გამოცდილება შესაძლებლობას გვაძლევს შევინარჩუნოთ გარე დამკვირვებლის ობიექტურობა, მაგრამ ამავე დროს დავეყრდნოთ განვითარების პროცესის უშუალო მონაწილის ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას.

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენლობა საქართველოში გაიხსნა 1993 წელს. 

ჩვენი მიზნები

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) უმთავრესი მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას ეროვნულ და საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში.

ჩვენი საქმიანობა მოიცავს ოთხ ძირითად სფეროს:

მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა ჩვენი ყველა პროგრამის შემადგენელია. 

შედეგები

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) საქართველოს არაერთი დემოკრატიული გარდაქმნის მხარდამჭერია. მათ რიცხვშია დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა.

ჩვენ ვაცნობიერებთ ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს და ვთანამშრომლობთ ეროვნულ და საერთაშორისო პარტნიორებთან მათი ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტისათვის. 

ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს

ჩვენი პროგრამების წარმატება ეყრდნობა თანამშრომლობას ეროვნულ და საერთაშორისო პარტნიორებთან განვითარების ციკლის ყველა საფეხურზე - პროგრამის დაგეგმვიდან შედეგების შეფასებამდე.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობასთან ეროვნული პრიორიტეტების მიღწევისა და ახალი სტრატეგიების შემუშავების მიმართულებით. ახლო თანამშრომლობა გვაკავშირებს კერძო სექტორთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კვლევით ინსტიტუტებთან და მედიასთან.

ჩვენი პარტნიორები და თანამოაზრეები არიან საქართველოში მოქმედი გაეროს სააგენტოები, დონორები და საერთაშორისო ორგანიზაციები.

Current Staff Count for Georgia

Contract TypeSub Total
Service Contract 86
UN Volunteers 1
UNDP Staff 31
Total 118