6 ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება

UNDP Georgia children health
სამედიცინო შემოწმება ნიქოზის გარემონტებულ კლინიკაში. აპრილი 2011. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

2005 წელს, ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 19.4 შეადგენდა, 2011 წელს კი ეს მაჩვენებელი შემცირდა, 12.0 ნიშნულამდე ჩამოვიდა; ანალოგიურად, ჩვილთა სიკვდილიანობის დონემაც დაიკლო: 2005 წელს - 18.1, ხოლო 2011 წელს - 11.0.

პოზიტიური ცვლილებები ჯანდაცვის სექტორში მიმდინარე რეფორმებით შეიძლება აიხსნას. რეფორმის შედეგად, გარემონტდა და აღიჭურვა საავადმყოფოები, შემოიღეს ახალი მიმართულებები, გაიზარდა საბავშვო პროგრამებზე სახელმწიფო დაფინანსება, უფრო ხელმისაწვდომი გახდა მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება.

წყარო: წლიური გამოცემა, ჯანმრთელობა და ჯანდაცვა, საქართველო 2012, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროდაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

რას აკეთებს UNDP საქართველოში

0.6 წელიწადი
2015
წლამდე

1990 2015
მიზნები
  1. 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში სიკვდილიანობის 2/3-ით შემცირება
    • 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში სიკვდილიანობის კოეფიციენტი
    • ჩვილ ბავშვებში სიკვდილიანობის კოეფიციენტი
    • ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში წითელას იმუნიზაციის წილი