რვა მიზანი 2015 წლისთვის

ჩვენ ვმუშაობთ ამ მიზნების მისაღწევად

გლობალური თანამშრომლობა

  • / მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღწევის საბოლოო თარიღამდე - 2015 წლის ბოლომდე დარჩენილი დრო. მეტი
  • / გაეროს გლობალური გამოკითხვა MY World გვაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას მონაწილეობა მივიღოთ განვითარების მსოფლიო პრიორიტეტების განსაზღვრაში. მეტი
UNDP-ის პარტნიორები მსოფლიოში