ანგარიში საქართველოში დაუკვირვებადი ეკონომიკის შესახებ

13 სექტემბერი 2009
image

მიმოხილვა

კვლევა შეისწავლის საქართველოში დაუკვირვებადი ეკონომიკას, მის სტრუქტურასა და გამომწვევ მიზეზებს. კვლევაში შესულია, ასევე, რეკომენდაციები, რომლის გათვალისწინების შედეგად, მსგავსი ეკონომიკის მოცულობა შემცირდება.

კვლევა მომზადდა გაეროს განვითარების პროგრამის ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ სტატისტიკის დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

 

    დაუკვირვებადი ეკონომიკა საქართველოში.2008