უსახლკარობა, სოციალური საცხოვრისი და სოციალური სამსახური. 2014

3 აპრილი 2014
image

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სოციალური მეცნიერების მაგისტრებისთვის. იგი შეიცავს უსახლკარობის, როგორც სოციალური ფენომენის აღწერას და იკვლევს ამ მწვავე პრობლემასთან გამკლავების გზებს. მასში ასევე შესულია სოციალური საცხოვრისის ისტორიული პერსპექტივა, საერთაშორისო პრაქტიკა, სხვადასხვა მოდელის შედარებითი აღწერა და საქართველოს გამოცდილების მიმოხილვა.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

უსახლკარობა, სოციალური საცხოვრისი და სოციალური სამსახური