უსახლკარობა, სოციალური საცხოვრისი და სოციალური სამსახური. 2014

3 აპრილი 2014
image

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სოციალური მეცნიერების მაგისტრებისთვის. იგი შეიცავს უსახლკარობის, როგორც სოციალური ფენომენის აღწერას და იკვლევს ამ მწვავე პრობლემასთან გამკლავების გზებს. მასში ასევე შესულია სოციალური საცხოვრისის ისტორიული პერსპექტივა, საერთაშორისო პრაქტიკა, სხვადასხვა მოდელის შედარებითი აღწერა და საქართველოს გამოცდილების მიმოხილვა.