სოფლის მეურნეობის შედარებითი ანალიზი სამხრეთ კავკასიაში. 2013

14 ივნისი 2013
UNDP Georgia agriculture

მიმოხილვა

კვლევა შეისწავლის აზერბაიჯანის, სომხეთის და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მდგომარეობას და მომავალი განვითარების შესაძლებლობებს. ის შეიცავს როგორც ცალკეული ქვეყნების მიმოხილვას, ასევე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების შედარებით ანალიზს.
ანალიზი ეფუძნება მთავრობების, საერთაშორისო, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას, რომელიც შემდეგ გადამუშავდა და დაემატა ექსპერტული მოსაზრებები.

ავტორები:

წამყვანი ავტორი: ჯორჯ ველტონი

სხვა ავტორები: არმენ ა. ასათრიანი, დავით ჯიჯელავა

მკვლევარები: ვინცენტ ბოივინი, ნინო ფხიკიძე, მიხეილ სვანიძე, ნინო სილაგავა

თანამშრომლები: ვუგარ ბაბაევი, ვუგარ ბაშიროვი, ელმადინ ნამაზოვი

    • სოფლის მეურნეობის შედარებითი ანალიზი სამხრეთ კავკასიაში. 2013 English