სოფლის მეურნეობის შედარებითი ანალიზი სამხრეთ კავკასიაში. 2013

14 ივნისი 2013
UNDP Georgia agriculture

კვლევა შეისწავლის აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მდგომარეობასა და შემდგომი განვითარების შესაძლებლობებს. ის შეიცავს როგორც ცალკეული ქვეყნების მიმოხილვას, ასევე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების შედარებით ანალიზს.
ანალიზი ეფუძნება მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას, რომელიც შემდეგ გადამუშავდა და დაემატა ექსპერტული მოსაზრებები.

ავტორები:

წამყვანი ავტორი: ჯორჯ ველტონი

სხვა ავტორები: არმენ ა. ასათრიანი, დავით ჯიჯელავა

მკვლევარები: ვინსენტ ბოივინი, ნინო ფხიკიძე, მიხეილ სვანიძე, ნინო სილაგავა

თანამშრომლები: ვუგარ ბაბაევი, ვუგარ ბაშიროვი, ელმადინ ნამაზოვი