ვაჭრობა და ჰუმანური განვითარება: საჭიროებების შეფასება საქართველოში ვაჭრობის განვითარებისათვის. 2011

25 აპრილი 2011
image

კვლევა აფასებს საქართველოში ვაჭრობის განვითარების შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს. კვლევის მიზანია ხელი შეუწყოს აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შემუშავებასა და სავაჭრო შეთანხმებებიდან მეტი სარგებელის მიღებას.

საქართველოში ჩატარებული კვლევა განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს წარმომადგენლობისა და რეგიონული ბიუროს მონაწილეობით და ფინეთის მთავრობის ხელშეწყობით. მსგავსი კვლევები ტარდება აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

  • ვაჭრობა და ჰუმანური განვითარება - საჭიროებების შეფასება საქართველოში ვაჭრობის განვითარებისათვის