ეკონომიკური განვითარება

image

ანგარიში საქართველოში დაუკვირვებადი ეკონომიკის შესახებ

კვლევა შეისწავლის საქართველოში დაუკვირვებადი ეკონომიკის სტრუქტურასა და არსებობის მიზეზებს. მასში ასევე შესულია ის რეკომენდაციები, რომელიც გამიზნულია მსგავსი ეკონომიკის მოცულობის შემცირებაზე.   კვლევა მომზადდა გაეროს განვითარების პროგრამის ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მიერმეტი

image

ეკონომიკური და სოციალური მოწყვლადობა საქართველოში. 2012

კვლევა შეისწავლის საქართველოს მოსახლეობაში მოწყვლადობის ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ მიზეზებს. კვლევა მომზადებულია გაეროს განვითარების პროგრამის ადგილობრივი ოფისის მიერ, სტატისტიკის ეროვნულ ბიუროსთან თანამშრომლობით. ავტორები: ფრანცისკა გასმანი, მმართველობის სკოლა, მაასტრიხტის უნივერსიტეტი გიორგიმეტი

image

ვაჭრობა და ჰუმანური განვითარება - საჭიროებების შეფასება საქართველოში ვაჭრობის განვითარებისათვის

მოხსენების მიზანია დაეხმაროს საქართველოს შექმნას ვაჭრობის ხელშეწყობისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა, გაზარდოს ვაჭრობის განვითარების შესაძლებლობები და მიიღოს მეტი სარგებელი სავაჭრო შეთანხმებებიდან. საქართველოში ჩატარებული კვლევა განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოსმეტი

ეკონომიკური განვითარება

მდგრადი ეკონომიკური ზრდა და დემოკრატიული რეფორმების გატარება გაეროს განვითარების პროგრამის პრიორიტეტებია საქართველოში. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან, კერძო სექტორთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა ხელი შევუწყოთ ისეთ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც თოთოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე აისახება.

მეტი