თბილისის ათასწლეულის განვითარების მიზნების ანგარიში. 2007

24 ივლისი 2007
UNDP Georgia MDG

მიმოხილვა

ანგარიში წარმოადგენს თბილისის მერიისა და  გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს ათასწლეულის განვითარების მიზნების ანგარიშის მომზადებას მუნიციპალურ დონეზე. ეს გულისხმობს საქართველოს ეროვნული ათასწლეულის განვითარების მიზნების მორგებას თბილისის განვითარების მიზნებისა და საჭიროებებისათვის. 

ანგარიში წინ უძღვოდა თბილისის სოციო-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის მომზადებასა და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებას.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.