თბილისის ათასწლეულის განვითარების მიზნების ანგარიში. 2007

24 ივლისი 2007
UNDP Georgia MDG

მიმოხილვა

ანგარიში წარმოადგენს თბილისის მერიისა და  გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივ ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს ათასწლეულის განვითარების მიზნების ანგარიშის მომზადებას მუნიციპალურ დონეზე. ეს გულისხმობს საქართველოსთვის იდენტიფიცირებული ათასწლეულის განვითარების მიზნების კიდევ უფრო მეტ ლოკალიზაციას და თბილისის სპეციფიკასთან მისადაგებას.

ანგარიში წინ უძღვოდა თბილისის სოციო-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის მომზადებასა და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებას.

    • თბილისის ათასწლეულის განვითარების მიზნების ანგარიში. 2007 English | ქართულად