ათასწლეულის განვითარების მიზნები საქართველოში. 2004-2005

29 აგვისტო 2005
UNDP Georgia MDG

მიმოხილვა

ანგარიში აფასებს საქართველოს პროგრესს ათასწლეულის განვითარების მიზნების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების კუთხით.

ანგარიში ასახავს მოსამზადებელ ეტაპს „ათასწლეულის განვითარების მიზნების+ 5“ მსოფლიო სამიტისთვის, რომელიც ნიუ იორკში გაიმართება 2005 წლის სექტემბერში. ანგარიში მოიცავს 2004 და 2005 წლის პირველ ნახევარს.

ანგარიში მომზადდა საქართველოს მთავრობასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, და გაეროს ქართულ ოფისთან თანამშრომლობით.

    • ათასწლეულის განვითარების მიზნები საქართველოში. 2004-2005 English