ათასწლეულის განვითარების მიზნები საქართველოში. 2004

24 ივნისი 2004
UNDP Georgia MDG

მიმოხილვა

ანგარიში წარმოადგენს პირველად კვლევას, რომელიც შეისწავლის საქართველოს მიერ ათასწლეულის დეკლარაციის ვალდებულებების შესრულების ხარისხს.

ანგარიში დაფუძნებულია მსოფლიო ათასწლეულის განვითარების მიზნებზე და მათ ფონზე შეისწავლის ქვეყნის პრიორიტეტებსა და გარემოებებს.

ანგარიში გამოიცა 2004 წელს და წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების, გაეროს სააგენტოების ერთობლივი ძალისხმევის პროდუქტს.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

  • ათასწლეულის განვითარების მიზნები საქართველოში. 2004