ათასწლეულის განვითარების მიზნები საქართველოში. 2004

24 ივნისი 2004
UNDP Georgia MDG

მიმოხილვა

ანგარიში წარმოადგენს პირველად კვლევას, რომელიც შეისწავლის საქართველოს მიერ ათასწლეულის დეკლარაციის ვალდებულებების შესრულების ხარისხს.

ანგარიში დაფუძნებულია მსოფლიო ათასწლეულის განვითარების მიზნებზე და მათ ფონზე შეისწავლის ქვეყნის პრიორიტეტებსა და გარემოებებს.

ანგარიში გამოიცა 2004 წელს და წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების, გაეროს სააგენტოების ერთობლივი ძალისხმევის პროდუქტს.