ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში საძოვრების გამოყენების იურიდიული და ინსტიტუციური ასპექტები. 2013

1 ივლისი 2013
image

კვლევა მომზადებულია ბიო-მრავალფეროვნების დაცვისა და კვლევის ცენტრის მიერ. მასში მიმოხილულია ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში საძოვრების გამოყენების იურიდიული და ინსტიტუციური ასპექტები. კვლევა შეისწავლის საძოვრების მართვის გავრცელებულ პრაქტიკას, საკუთრების უფლებებს, საძოვრების გაქირავების პროცედურას, საძოვრების გამოყენების იურიდიულ საფუძვლებს. კვლევა ჩატარდა 2013 წლის 7-27 მაისს. ის ეყრდნობა როგორც უკვე არსებულ მონაცემებს, ასევე ინტერვიუებს და დამატებით მოპოვებულ მასალებს.