ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში საძოვრების გამოყენების იურიდიული და ინსტიტუციური ასპექტები. 2013

1 ივლისი 2013
image

კვლევა მომზადებულია ბიო-მრავალფეროვნების დაცვისა და კვლევის ცენტრის მიერ. მასში მიმოხილულია ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში საძოვრების გამოყენების იურიდიული და ინსტიტუციური ასპექტები. კვლევა შეისწავლის საძოვრების მართვის გავრცელებულ პრაქტიკას, საკუთრების უფლებებს, საძოვრების გაქირავების პროცედურას, საძოვრების გამოყენების იურიდიულ საფუძვლებს. კვლევა ჩატარდა 2013 წლის 7-27 მაისს. ის ეყრდნობა როგორც უკვე არსებულ მონაცემებს, ასევე ინტერვიუებს და დამატებით მოპოვებულ მასალებს.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში საძოვრების გამოყენების იურიდიული და ინსტიტუციური ასპექტები. 2013