მტკვარი-არაქსის აუზის ტრანსსასაზღვრო დიაგნოსტიკური ანალიზი 2013

22 იანვარი 2014
image

ტრანსსასაზღვრო დიაგნოსტიკური ანალიზი მოიცავს პრიორიტეტულ გარემოსდაცვით საკითხებს. იგი ეფუძნება იმ გარემოსდაცვითი და სოციო-ეკონომიკური შედეგებისა და გავლენების შეფასებას, რომელიც ტრანსსასაზღვრო საკითხებს უკავშირდება, და შეიცავს რეკომენდაციებს სამართლებრივ და სტრატეგიულ ქმედებებთან დაკავშირებით.

სხვა გამოცემები იხილეთ პროექტის ვებ გვერდზე

    ჩამოტვირთეთ