მტკვარ-არაქსის აუზის ტრანსსასაზღვრო დიაგნოსტიკური ანალიზი 2013

22 იანვარი 2014
image

ტრანსსასაზღვრო დიაგნოსტიკური ანალიზი მოიცავს იმ პრიორიტეტულ გარემოსდაცვით საკითხებს, რომლებიც ერთი ქვეყნის საზღვრებს სცდება. იგი ეფუძნება იმ გარემოსდაცვითი და სოციო-ეკონომიკური შედეგებისა და გავლენების შეფასებას, რომელიც ტრანსსასაზღვრო საკითხებს უკავშირდება, და შეიცავს რეკომენდაციებს სამართლებრივ და სტრატეგიულ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით.

სხვა გამოცემები იხილეთ პროექტის ვებ გვერდზე