მტკვარ-არაქსის აუზის ტრანსსასაზღვრო დიაგნოსტიკური ანალიზი 2013

22 იანვარი 2014
image

ტრანსსასაზღვრო დიაგნოსტიკური ანალიზი მოიცავს იმ პრიორიტეტულ გარემოსდაცვით საკითხებს, რომლებიც ერთი ქვეყნის საზღვრებს სცდება. იგი ეფუძნება იმ გარემოსდაცვითი და სოციო-ეკონომიკური შედეგებისა და გავლენების შეფასებას, რომელიც ტრანსსასაზღვრო საკითხებს უკავშირდება, და შეიცავს რეკომენდაციებს სამართლებრივ და სტრატეგიულ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით.

სხვა გამოცემები იხილეთ პროექტის ვებ გვერდზე

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

მტკვარ-არაქსის აუზის ტრანსასაზღვრო დიაგნოსტიკური ანალიზი 2013