გარემოსდაცვითი განათლება სკოლაში

26 დეკემბერი 2013
image

სახელმძღვანელო არის დამხმარე რესურსი იმ საგნობრივი დისციპლინებისთვის, რომლებიც ისწავლება სკოლებსა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

ის ხელს უწყობს გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლებასა და ცნობიერების ამაღლებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: კლიმატის ცვლილება, ტყეების აღდგენა, საძოვრები, დაცული ტერიტორიები და სხვა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ პროექტის ვებ-გვერდი: სოფლის მდგრადი განვითარება და გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობა

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

გარემოსდაცვითი განათლება სკოლაში