გარემოსდაცვითი განათლება სკოლაში

26 დეკემბერი 2013
image

სახელმძღვანელო არის დამხმარე რესურსი იმ საგნობრივი დისციპლინებისთვის, რომლებიც ისწავლება სკოლებსა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

ის ხელს უწყობს გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლებასა და ცნობიერების ამაღლებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: კლიმატის ცვლილება, ტყეების აღდგენა, საძოვრები, დაცული ტერიტორიები და სხვა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ პროექტის ვებ-გვერდი: სოფლის მდგრადი განვითარება და გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობა