წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა. 2014

24 იანვარი 2014
image

ანგარიშების სერია ეძღვნება საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მდინარის- რიონის აუზში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკების შეფასებას და საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვას ამ კუთხით.
პირველი ანგარიში  შეისწავლის რიონის აუზის ექვსი ჰიდროელექტრო კაშხლის უსაფრთხოებასა და წყალდიდობების კონტროლისთვის აუცილებელ მექანიზმებს. ასევე, განხილულია საქართველოს კანონმდებლობაში არსებული მდგომარეობა.
მეორე ანგარიში მიმოიხილავს საერთაშორისო გამოცდილებას კაშხლების უსაფრთხოების დაცვისა და რეგულარული შემოწმების მიმართულებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ პროექტის ვებ გვერდი: წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა რიონის აუზში.