წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა. 2014

24 იანვარი 2014
image

ანგარიშების სერია ეძღვნება საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მდინარის- რიონის აუზში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკების შეფასებას და საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვას ამ კუთხით.
პირველი ანგარიში  შეისწავლის რიონის აუზის ექვსი ჰიდროელექტრო კაშხლის უსაფრთხოებასა და წყალდიდობების კონტროლისთვის აუცილებელ მექანიზმებს. ასევე, განხილულია საქართველოს კანონმდებლობაში არსებული მდგომარეობა.
მეორე ანგარიში მიმოიხილავს საერთაშორისო გამოცდილებას კაშხლების უსაფრთხოების დაცვისა და რეგულარული შემოწმების მიმართულებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ პროექტის ვებ გვერდი: წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა რიონის აუზში.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა. 2014
  • კაშხალი და უსაფრთხოება
  • საერთაშორისო გამოცდილება კაშხლის უსაფრთხოების პროგრამებში