ვაშლოვანის ეროვნული პარკის საძოვრების შეფასება. 2014

23 აპრილი 2014
image

კვლევაში შესწავლილია ვაშლოვანის ეროვნული პარკის საძოვრები. ის მომზადებულია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების ერთობლივი პროექტისათვის: საძოვრების მდგრადი მართვა. კვლევაში გამოვლენილია პარკის ყველაზე დეგრადირებული ტერიტორიები, საძოვრები დახარისხებულია დეგრადაციისა და პროდუქტიულობის მიხედვით; შემუშავებულია სარეაბილიტაციო და მართვის გეგმა, დადგენილია ალტერნატიული საძოვრები ვაშლოვანის ეროვნული პარკის გარეთ და შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები. შეფასებისას, გამოყენებულია უკვე არსებული ინფორმაცია და საველე სამუშაოების შედეგად მოპოვებული მონაცემები.

 

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

ვაშლოვანის ეროვნული პარკის საძოვრების შეფასება. 2014