ვაშლოვანის ეროვნული პარკის საძოვრების შეფასება. 2014

23 აპრილი 2014
image

კვლევაში შესწავლილია ვაშლოვანის ეროვნული პარკის საძოვრები. ის მომზადებულია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების ერთობლივი პროექტისათვის: საძოვრების მდგრადი მართვა. კვლევაში გამოვლენილია პარკის ყველაზე დეგრადირებული ტერიტორიები, საძოვრები დახარისხებულია დეგრადაციისა და პროდუქტიულობის მიხედვით; შემუშავებულია სარეაბილიტაციო და მართვის გეგმა, დადგენილია ალტერნატიული საძოვრები ვაშლოვანის ეროვნული პარკის გარეთ და შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები. შეფასებისას, გამოყენებულია უკვე არსებული ინფორმაცია და საველე სამუშაოების შედეგად მოპოვებული მონაცემები.

 

ვაშლოვანის ეროვნული პარკის საძოვრების შეფასება. 2014