გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას გარემოს დაცვის მდგრად მართვაში, კლიმატის ცვლილებების სტრატეგიების შემუშავებასა და ბუნებრივი და ადამიანების ჩარევით გამოწვეული კატაკლიზმების რისკების შემცირებაში.

მეტი