გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას გარემოს დაცვის მდგრად მართვაში, კლიმატის ცვლილებების სტრატეგიების შემუშავებასა და ბუნებრივი და ადამიანების ჩარევით გამოწვეული კატაკლიზმების რისკების შემცირებაში.

მეტი