შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებები. 2013

6 მარტი 2014
image

კვლევაში განხილულია ის ძირითადი პრობლემები, რომელსაც აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილი ქალები და გოგონები საქართველოში. მაგალითად: საცხოვრებელი პირობები, ჯანდაცვა, განათლება და დასაქმება. კვლევაში მოცემულია შესაბამისი კანონმდებლობის ანალიზი და რეკომენდაციები.  

კვლევა ჩატარდა გორში, ზუგდიდში, წყალტუბში, ფოთსა და თელავში 2013 წელს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაკვეთით.