შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებები. 2013

6 მარტი 2014
image

კვლევაში განხილულია ის ძირითადი პრობლემები, რომელსაც აწყდებიან დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგონები საქართველოში. მაგალითად: ადექვატური საცხოვრებელი პირობები, ჯანდაცვაზე, განათლებასა და დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა და სხვა. კვლევა ჩატარდა გორში, ზუგდიდში, წყალტუბში, ფოთსა და თელავში.

კვლევის ავტორები, ასევე, განიხილავენ საქართველოს კანონმდებლობას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებების კუთხით.