ანგარიში სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის შესრულების შესახებ. 2013

1 აგვისტო 2013
image

მიმოხილვა

არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის მიერ მომზადებული ანგარიში აფასებს საქართველოს მიერ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის შესრულებას.
ანგარიში მოიცავს რამდენიმე ძირითად სფეროს: დისკრიმინაცია; ფიზიკური ხელშეუხებლობის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებები; მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა; მედიის წარმომადგენელთა შევიწროვების შემთხვევები, შეკრებისა და თავისუფალი არჩევნების უფლებები. სამოქალაქო სექტორის ანგარიში შეავსებს საქართველოს მთავრობის მიერ 2012 წლის ოქტომბერში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში წარდგენილ ანგარიშს.