ანგარიში სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის შესრულების შესახებ. 2013

1 აგვისტო 2013
image

მიმოხილვა

არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის მიერ მომზადებული ანგარიში აფასებს საქართველოს მიერ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის შესრულებას.
ანგარიში მოიცავს რამდენიმე ძირითად სფეროს: დისკრიმინაცია; ფიზიკური ხელშეუხებლობის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებები; მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა; მედიის წარმომადგენელთა შევიწროვების შემთხვევები, შეკრებისა და თავისუფალი არჩევნების უფლებები. სამოქალაქო სექტორის ანგარიში შეავსებს საქართველოს მთავრობის მიერ 2012 წლის ოქტომბერში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში წარდგენილ ანგარიშს.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

  • არასამთავრობო ორგანიზაციების ალტერნატიული ანგარიში