საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები გენდერულ თანასწორობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში

25 ნოემბერი 2013
image

კვლევის მიზანია ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებების შესწავლა გენდერულ თანასწორობასთან მიმართებაში; განსაკუთრებით, ქალების მონაწილეობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში.

კვლევითი პროექტი მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევით კომპონენტებს. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 1760 პირისპირ ინტერვიუ მთელი საქართველოს მასშტაბით. თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 16 ფოკუსური ჯგუფი ქალაქისა და სოფლის მაცხოვრებელ ქალებთან - 8 ჯგუფი ჩატარდა სამეგრელოში, ხოლო 8 კახეთში.

კვლევა ჩაატარა კომპანია "ეისითი"-მ გაეროს განვითარების პროგრამის დაკვეთით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ პროექტის ვებ-გვერდი: გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საქართველოში.

 

 

    • საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები გენდერულ თანასწორობაზე English | ქართული