პოლიტიკური რეკლამა და მისი გავლენა არჩევნებსა და მედიაზე. 2013

30 იანვარი 2014
image

კვლევა შეისწავლის პოლიტიკური რეკლამის გავლენას ქართულ მედიასა და საარჩევნო პროცესზე. კვლევაში მოცემულია 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად მიღებული რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემები, შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტების ანალიზი, პოლიტიკური კომუნიკაციის სპეციალისტებისა და მაუწყებლების მენეჯერების ინტერვიუები. კვლევა მომზადებულია ქართველი მედია-ექსპერტების საინიციატივო ჯგუფის მიერ პროექტის "პროფესიული მედია არჩევნებისთვის" ფარგლებში.