პოლიტიკური რეკლამა და მისი გავლენა არჩევნებსა და მედიაზე. 2013

30 იანვარი 2014
image

კვლევა შეისწავლის პოლიტიკური რეკლამის გავლენას საქართველოს მედიასა და საარჩევნო პროცესზე. ის ეფუძნება 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად მიღებული რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების ანალიზს, სამართლებრივი დოკუმენტების შესწავლას, პოლიტიკური პიარის სპეციალისტებისა და მაუწყებლების მენეჯერების გამოკითხვას. კვლევა მომზადებულია ქართველი მედია-ექსპერტების საინიციატივო ჯგუფის მიერ პროექტის "პროფესიული მედია არჩევნებისთვის" ფარგლებში.

    • პოლიტიკური რეკლამა და მისი გავლენა არჩევნებსა და მედიაზე. 2013 ქართული
    • მოკლე ვერსია English | ქართული